23. siječnja 2022

banka gena

Dana 25. siječnja održano je svečano otvaranje novih prostorija i laboratorija Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske u Poljani Križevačkoj. Događaju su nazočili Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, dipl.iur. koji je ujedno otvorio i pustio u rad nove prostorije i laboratorij Banke gena, ispred Ministarstva poljoprivrede doc.dr.sc. Zdravko Barać, ravnatelj Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo dr.sc. Krunoslav Dugalić, predstavnici Agronomskog fakulteta iz Zagreba, Visokog gospodarskog učilišta iz Križevaca, predstavnici Saveza i udruga uzgajivača izvornih i konvencionalnih pasmina domaćih životinja, te drugi uvaženi gosti.

U uvodnom dijelu je doc.dr.sc. Zdravko Barać predstavio ulogu i značaj Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Naglasio je da prepoznajući potrebu razvoja Banke gena su osigurani odgovarajući uvjeti za njen daljnji rad prvenstveno kroz provedbu podmjere 10.2 ‘Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi’ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Naime, zahvaljujući financijskim sredstvima ove podmjere provedena je adaptacija prostora Banke gena, kao i kupnja opreme za prikupljanje, pohranu, skladištenje i manipulaciju biološkim materijalom, te opreme potrebne za rad laboratorija Banke gena. Doc.dr.sc. Zdravko Barać je predstavio i web stranicu izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (http://bag.mps.hr ) kao dio podstranice Ministarstva poljoprivrede koja sadrži informacije o životinjskim genetskim resursima, kao i dvojezičnu Brošuru o Banci gena domaćih životinja sa ciljem informiranja o biološkoj raznolikosti životinjskih genetskih resursa u Republici Hrvatskoj. Naglasio je da Ministarstvo poljoprivrede planira u 2019. godini izraditi novi Nacionalni program očuvanja izvornih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj. Jedna od strateških odrednica novog Programa biti će upravo očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja utemeljenjem i jačanjem ex situ konzervacijskih programa i daljnjim razvojem Banke gena domaćih životinja. U travnju 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, te savezima i udrugama uzgajivača izvornih pasmina planira organizirati i I. savjetovanje uzgajivača izvornih pasmina u Poreču.

Ispred Plemenite opčine turopoljske nazočnima se obratio gospodin Juraj Odrčić, istaknuvši kako Banka gena zauzima važnu ulogu između primarnih i kvartarnih djelatnosti tj. između poljoprivrede i znanosti. Istaknuo je kako su uzgojna udruženja (posebice Plemenita opčina) prepoznala ovu povezanost što je u praksi vidljivo kroz projekte. Gospodin Odrčić je istaknuo važnost suradnje Plemenite opčine turopoljske s Agronomskim fakultetom u projektu TREASURE čiji će rezultati biti prezentirani na završnoj konferenciji projekta u Ljubljani.

Prije samog otvaranja Banke gena skupu se obratio Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, dipl.iur., te se zahvalio uzgajivačima i struci na njihovom radu i trudu za boljitak hrvatske poljoprivrede. Istaknuo je kako je Banka gena važan projekt, te da će u budućnosti biti osigurana financijska sredstva za projekte poput ovog obzirom da su izvorne i zaštićene pasmine dio naše baštine koju treba čuvati. Naglasio je da postoji niz planova marketinške prirode, te se planira otvaranje trgovine u središtu grada sa zaštićenim proizvodima. Također se planira projekt edukativnog karaktera gdje će se građani moći upoznati s našim izvornim pasminama.

Nakon pozdravnih riječi organiziran je obilazak prostorija Banke gena kao i obilazak Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka, te laboratorija za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane.
 
 
Foto: Zdenko Balog – prigorski.hr

 

Hrvatska poljoprivredna agencija putem Službe za razvoj govedarstva i Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena nastavila je suradnju sa austrijskim partnerima u svezi primjene nepristranog računalnog programa za plansko sparivanje. Izvršeni su prvi izračuni, a uzgajivači će rezultat izračuna s preporučenim bikovima za svaku kravu ili junicu dobiti u obliku izvještaja. Računalni program je jedan od najvažnijih alata za unaprjeđenje uzgoja goveda, a primjenjiv je u najzastupljenijim pasminama (simentalska, holstein i smeđa pasmina). Uvjet za bikove koji se koriste u sparivanju je da su upisani u međunarodnu bazu podataka, što je učinjeno za najbolje hrvatske bikove proizašle iz programa genomske selekcije. Cijena sparivanja je vrlo prihvatljiva, te potičemo uzgajivače da koriste ovu iznimno vrijednu uslugu. Sve informacije u svezi računalnog modela i izrade plana osjemenjivanja mogu se dobiti u Službi za razvoj govedarstva (tel: 01 3903 169, e-mail: govedarstvo@hpa.hr) ili u područnim uredima HPA.

Aktivnost 9. Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 10. ‘Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama’ predviđeno je praćenje temeljnih podataka o brojnosti, prostornoj distribuciji, načinu i postupcima uzgoja, rezultatima obrade fenotipskih, genetskih i genomskih podataka, opasnostima i mogućim načinima očuvanja životinjskih genetskih resursa u skladu s programima uzgoja. Razvojem računalnog sustava za pripremu, obradu i analizu podataka osigurati će se odgovarajući računalni programi (trajnom kupnjom ili kupnjom licenci) kao i uspostava skladišta podataka (engl. data warehouse) gdje će se pohranjivati podataci o fenotipskim i genetskim karakteristikama domaćih životinja. Ujedno će se razvojem i nabavom računalnih programa omogućiti izrada izvještaja i uzgojne dokumentacije za potrebe uzgajivača i njihovo planiranje daljnjeg uzgoja. Navedeni programi će obradom genomskih podataka biti od koristi na nacionalnoj razini za obradu novih genotipova čime je omogućena pravovremena usluga organizacijama za umjetno osjemenjivanje koji genotipiziraju muške jedinke, kao i uzgajivačima zainteresiranim za genotipizaciju ženskih grla u njihovom stadu.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

 1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 3. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku,
 4. Biotehnička fakulteta u Ljubljani

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 10. ‘Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama’ iznosi 115.000,00 kuna.

Aktivnost 9. Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 9. „Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama“ predviđena je kupnja (iznajmljivanje) licence za korištenje aplikacije za plansko sparivanje goveda. Cilj ove aktivnosti je povećati učešće planskog sparivanja jer se na taj način ostvaruje poboljšanje proizvodnih i funkcionalnih osobina potomaka.

Pomoću programa za plansko sparivanje obučeni djelatnici HPA na terenu mogu lakše djelovati kao uzgojni savjetnici. Obradom svih raspoloživih podataka aplikacija iz baze bikova odabire bikove koji su najpogodniji za osjemenjivanje svake pojedine životinje.

Koristi od realizacije ove aktivnosti prvenstveno imaju uzgajivači jer poboljšanje proizvodnih i funkcionalnih osobina potomaka svakako doprinosi boljoj ekonomičnosti.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda, Sveti Ivan Žabno

Središnji savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda, Đakovo

Centar za umjetno osjemenjivanje goveda d.o.o., Varaždin

Centar za unapređenje stočarstva d.o.o., Antunovac

 

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 9. iznosi 131.250,00 kuna.

 

Aktivnost 7.  Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 7. „Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)“ predviđeno je uvođenje potvrđivanja roditeljstva na molekularnoj razini (DNA test – paternity testing) za sva muška grla koja ulaze u uzgoj sukladno uzgojnim programima koje provode ovlaštene uzgojne organizacije bi značajno unaprijedilo vjerodostojnost genaoloških podataka izvornih pasmina goveda. Djelatnici područnih ureda HPA uzorkovati će somatski biološki materijal i dostaviti ga u laboratorij Banke gena. Biološki materijal se iz laboratorija Banke gena s popratnom dokumentacijom upućuje na laboratorijsku registraciju DNA tipa ili provjeru roditeljstva ukoliko su istom biku živi roditelji i uzet biološki materijal, na cjelokupnu provjeru roditeljstva, u jedan od ovlaštenih laboratorija za provjeru porijekla na molekularnoj razini. Nakon zaprimanja dokumenta o registraciji DNK tipa ili provjere roditeljstva, podatak se ažurira u matične knjige.

Ovom Aktivnosti planirana je i nabavka potrebne opreme tj. uređaja kadice za elektroforezu koja se koristi kod utvrđivanja statusa gena na malignu hipertermiju svinja (MHS) metodom elektroforeze kojom se pomoću jednosmjerne struje razdvajaju fragmenti DNA molekula. Temeljem utvrđenog statusa MHS dobiti će se vjerodostojne informacije o genetskoj strukturi izvornih i zaštićenih pasmina svinja sa stajališta statusa MHS u aktualnom uzgoju.

Ovu aktivnost provode djelatnici područnih ureda HPA.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

Udruga uzgajivača buše,

Savez uzgajivača istarskog goveda,

Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolca,

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 7. iznosi 114.500,00 kuna.

Aktivnost 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala predviđena je nabava istraživačkog mikroskopa u svrhu utvrđivanja fenotipskih i genotipskih karakteristika pčela, te nabava UV transiluminatora u svrhu utvrđivanja statusa maligne hipertermije (MHS) u populacijama hrvatskih izvornih i zaštićenih svinja (priznatih i u fazi priznavanja).

Utvrđivanje fenotipskih i genotipskih karakteristika pčela odvija se na uzgojnim i testnim pčelinjacima (field test) te u laboratorijskim uvjetima. Po provedenom prikupljanju fenotipskih i genotipskih podataka biti će provedena analiza morfoloških i morfometrijskih podataka za uzgojno valjane matice. U tu svrhu će se koristiti potrebna oprema (istraživački mikroskop) kako bi se pratila svojstva definirana uzgojnim programom. Korist od realizacije aktivnosti imali bi svi pčelari koji nabavljaju matice iz registriranog uzgoja, čime bi se povećala sigurnost u kvalitetu uzgojenih matica i njihovu biološku raznolikost.

Utvrđivanjem statusa maligne hipertermije (MHS) u populacijama hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina svinja (priznate i u fazi priznavanja) želi se postaviti protokol sustavnog praćenja statusa MHS. Utvrđivanje statusa MHS provodi se kroz laboratorijsku analitiku za čije je provođenje potrebna kvalitetna priprema bioloških uzoraka. U tu svrhu će se koristiti UV transluminator sa zaštitom za očitavanje rezultata elektroforeze. Temeljem utvrđenog statusa MHS dobiti će se vjerodostojne informacije o genetskoj strukturi izvornih i zaštićenih pasmina svinja sa stajališta statusa MHS u aktualnom uzgoju. Kroz uzgojne programe bi se izlučivale životinje nepoželjnog genotipa sa svrhom dobivanja što kvalitetnije sirovine za daljnju preradu, a ujedno se doprinosi većoj dohodovnosti i ekonomskoj dobiti uzgoja izvornih i zaštićenih pasmina svinja.

Suradničke institucije u provedbi aktivnosti su:

 1. Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske
 2. Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“
 3. Udruga turopoljske svinje
 4. Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica
 5. Udruga uzgajivača svinja banijska šara

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala iznosi 170.000,00 kuna.

Aktivnost 5.  Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visino od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 5. „Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala“ predviđeno je prikupljanje bioloških uzoraka tkiva kako bi se stvorila bazna
populacija uzorkovanih grla izvornih pasmina konja (hrvatski hladnokrvnjak i međimurski konj) iz kojih se mogu dobiti vjerodostojni podaci na molekularnoj razini o genetskom stanju populacija, te stvaranju temelja za plansko vođenje uzgoja na molekularnoj razini u cilju očuvanja genetske varijabilnosti. U svrhu veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvornih pasmina konja i goveda osigurava se potrebna logistika za uvođenje obavezne provjere roditeljstva na DNA razina (paternity testing). Na navedeni način pomaže se ovlaštenim uzgojnim organizacijama u uspostavi obveznog DNK testiranja roditeljstva (paternity testing), kroz osiguravanje veće vjerodostojnosti genealoških podataka izvornih pasmina konja i goveda. Stvaranjem zbirke bioloških uzoraka izvornih pasmina konja omogućava se praćenje svih parametara populacije na molekularnoj razni, te se postavljaju temelji za izradu dugoročnog plana očuvanja genetske raznolikosti u populacijama obzirom da se radi o izvornim pasminama.

Korist od realizacije projekta imaju u prvom redu uzgajivači autohtonih pasmina iz razloga što će se započeti sa stvaranjem početne bazne populacije tipiziranih konja koji su preduvjet za testiranje roditeljstva konja upisanih u matične knjige. S druge strane uvođenjem testiranja roditeljstva vjerodostojnost genealoških parametara postavit će se na znatno višu razinu, što će utjecati na višu prodajnu cijenu autohtonih pasmina konja. Vjerodostojno porijeklo omogućiti će uspješnije očuvanje genetske raznolikosti unutar pasmine i očuvanje same pasmine. Uzorkovanje biološkog materijala provode djelatnici područnih ureda HPA, te djelatnici ovlaštenih uzgojnih udruženja.

Spoznaja dobivena rezultatima statusa MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja je mogućnost sustavnog praćenja statusa MHS uvelike doprinosi unaprjeđenju kvalitete tradicijskih suhomesnatih proizvoda, te u konačnici i dohodovnost uzgoja ovih pasmina svinja kao osnove očuvanja. Time bi se postavio sustav praćenja i izlučivanja nepoželjnih genotipova i bolja proizvodna svojstva. Sa stajališta klaoničkih svojstava, veću vrijednost imaju jedinke poželjnog MHS genotipa. Od takvih jedinki imamo kvalitetnije meso odnosno sirovinu za preradu, manje gubitke u samoj preradi i kvalitetniji tradicijski suhomesnati proizvod, što je gospodarski cilj uzgoja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina svinja. Analiza i obrada biološkog materijala odrađivala bi se prema procedurama za utvrđivanje MHS u laboratoriju Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banke gena pri HPA.

Cilj ove aktivnosti je dobivanje informacije o statusu MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja, te postavljanje temelja kontinuiranog praćenja statusa MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja.

Korist od realizacije projekta je spoznaja o statusu MHS u populacijama izvornih i zaštićenih pasmina svinja koja pridonosi proizvodnji kvalitetnijih suhomesnatih tradicijskih proizvoda od mesa izvornih i zaštićenih pasmina, a samim time i povećanju dohodovnosti uzgoja tih pasmina, od čega bi najveću korist imali uzgajivači.

U genotipizaciji istarske i paške ovce korišten je tzv. OvineSNP50 čip kojim se utvrđuje genotip za 54 tisuće genetskih markera (SNP-ova) u cijelom genomu. U svrhu provedbe genotipizacije ovaca pasmine istarska i paška ovca uzeti su biološki uzorci od 100 uzgojno valjanih grla od svake pasmine sa ciljem genetske karakterizacije navedenih pasmina ovaca i u svrhu razvrstavanja prema proizvodnom tipu. Ujedno će postupak genotipizacije omogućiti i otkrivanje genetskih defekata i karakteristika u ovim populacijama, potvrđivanje roditeljstva na molekularnoj razini, te procjena udjela genoma koji pripada određenoj jedinki i pasmini (engl. admixure). Pomoću genetske karakterizacije utvrditi će se autentičnost pasmine, te će se izlučiti iz uzgoja one životinje koje su imale visoki udio drugih pasmina. Informacije o genotipu SNP-ova ujedno će biti i osnova za genomsko vrednovanje.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

 1. Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladokrvnjaka,
 2. Udruga uzgajivača međimurskog konja “Međimurec”
 3. Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“
 4. Udruga turopoljske svinje
 5. Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica
 6. Udruga uzgajivača svinja banijska šara
 7. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Ilica 101, 10000 Zagreb
 8. Ovlašteni laboratorij za genotipizaciju
 9. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 5. iznosi 200.500,00 kuna.

Aktivnost 4. Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti broj 4. „Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara“ predviđena je karakterizacija i tipiziranje pasmina paške i istarske ovce koja se provodi utvrđivanjem fenotipskih karakteristika na gospodarstvima upisanim u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih grla. Cilj ove aktivnosti je praćenje fenotipskih parametara u cilju očuvanja pasmine i poboljšanja proizvodnih osobina. Odlike vanjštine pasmina dio su njihove prepoznatljivosti temeljem kojeg se vrši prosudba uzgojne valjanosti. Dio proizvodnih obilježja izvornih i zaštićenih pasmina može se unaprijediti, uz brigu o očuvanju poželjne genetske strukture.

Utvrđivanje fenotipskih i genotipskih karakteristika peradi odvija se na gospodarstvima koja imaju registrirana matična jata peradi. te na gospodarstvima koja su u okviru praćenja određenih fenotipskih svojstava pasmina u priznavanju.

Na svakoj uzgojno valjana životinja moraju se izvršiti mjerenja pojedinih dijelova tijela (duljina trupa, duljina prsne kosti, duljina batka, duljina piska, širina trupa, dubina prsiju, duljina glave, duljina kljuna, širina glave). Isto tako potrebno je svaku životinju izvagati kako bi se utvrdilo da li se nalazi u okvirima koji su propisani uzgojnim programom.

Korist od realizacije aktivnosti imali bi svi uzgajivači jer bi za matična jata odabirali životinje boljih proizvodnih odlika i pasminskih karakteristika.

U govedarskom djelu, cilj ove aktivnosti je praćenje parametara vanjštine populacija izvornih pasmina goveda preko ženskog dijela populacije u cilju uniformiranja populacija u svojstvima vanjštine. Ocjena vanjštine značajna je obzirom da su u populaciji pojavljuje širi spektar određenih svojstava vanjštine, te bi se kroz ocjenu grla kategorizirala u matičnim knjigama, kako bi se kroz selekcijski rad i plan pripusta postigao veći nivo uniformiranosti unutar svake izvorne pasmine goveda. Korist od ove aktivnosti najviše imaju sami uzgajivači koji dobivaju potvrdu o vrijednosti grla temeljeno na vanjštini, a što će im olakšati planiranje budućih pripusta. Podatak o vrijednosti vanjštine također će omogućiti uzgajivačima lakši odabir budućih rasplodnih jedinki pri remontu matičnih stada.

Ovu aktivnost provode djelatnici područnih ureda HPA.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

 1. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza
 2. Udruga uzgajivača buše,
 3. Savez uzgajivača istarskog goveda,
 4. Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolca,
 5. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 4. iznosi 112.500,00 kuna.

Aktivnost 3. Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 3. ‘Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala ‘ predviđeno je građevinsko uređenje laboratorijskog prostora Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Građevinski radovi uređenja laboratorija odnose se na uređenje svih zidnih, stropnih i podnih površina, te uređenje električne, vodovodne i komunalne mreže, kako bi se predviđeni prostor doveo u adekvatan prostor za opremanje laboratorijskim namještajem i aparatima. Provedeni građevinski radovi imaju za cilj uređenje cjelovitog prostora laboratorija Banke gena koji se sastoji od središnjeg laboratorijskog prostora, prostorija za dugoročno deponiranje biološkog materijala, te kancelarijskog prostora. Građevinskom adaptacijom i opremanjem laboratorija Banke gena omogućiti će se kvalitetan rad i dobivanje pravodobnih i vjerodostojnih informacija o stanju genetskih resursa u populacijama domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, te će se temeljem istih moći voditi planski uzgoji u cilju očuvanja genetske varijabilnosti i genetskog unaprijeđenja proizvodnosti i dohodovnosti populacija domaćih životinja u Hrvatskoj. Adekvatan laboratorijski prostor opremljen laboratorijskom opremom omogućiti će razvoj velikog broja analitičkih molekularno – genetičkih metoda u cilju očuvanja genetskih animalnih resursa, od kojih će neke usluge laboratorija moći biti ponuđene i tržištu.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

 1. Arhitektonske tvrtke
 2. Građevinsko – obrtničke tvrtke

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 3. ‘Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala’ iznosi 223.200,00 kuna.

 

Aktivnost 2. Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 2. ‘Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku’ predviđena je redovita pohrana biološkog materijala sukladno Planu prikupljanja somatskih bioloških uzoraka za pohranu u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske u 2018. Prikupljanje bioloških uzoraka koristeći opremu za prikupljanje bioloških uzoraka (kliješta, kivete s konzervansom, najlonske vrećice) najvećim dijelom provoditi će se usporedo s redovnim terenskim radom označavanja domaćih životinja te tijekom provedbe određenih selekcijskih mjera u stadima izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Prikupljeni biološki materijal pohraniti će se sukladno metodi koja odgovara uzorku koristeći opremu za skladištenje biološkog materijala (zamrzivači: -20 C°, -86 C°, kontejneri s tekućim dušikom). Prikupljeni biološki materijal predstavlja izvor podataka za praćenje genetskih populacijskih parametara izvornih i zaštićenih pasmina, omogućava stvaranje baza biološkog materijala potrebnih za provođenje provjere roditeljstva na molekularnoj razini (engl. paternity verification), a ujedno se koristi i za utvrđivanje genetskih defekata i karakteristika u populaciji.

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 2. ‘Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku’ iznosi 162.000,00 kuna.

Email Newsletter