25. siječnja 2021

All posts by "Tatjana Štimac"

U Osijeku na Trgu slobode je 25. ožujka 2017. godine održana Gradska farma (City Farm) u organizaciji projektnog tima Hrvatske poljoprivredne agencije, u sklopu provedbe EU projekta GRASS Croatia Razvoj ...

U Đakovu je održana redovita godišnja skupština Saveza udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH-a). Na Skupštini su predstavljena i usvojena izvješća o radu Saveza u protekloj godini i planovi za ...

U nedjelju 26. ožujka 2017. godine u restoranu Dukat u Novoj Gradiški održana je redovna godišnja Skupština Udruge uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – Fajferica. Na ...

U hotelu Lone u Rovinju, 27. ožujka 2017. godine održan je Doručak s hrvatskih farmi koji je otvorio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Na Doručku s hrvatskih farmi posluženi su proizvodi ...

Iz godine u godinu odvijaju se brojne aktivnosti u očuvanju i unaprjeđenju animalnih genetskih resursa, stoga je značajno periodično i kontinuirano omogućiti razmjenu informacija između znanstvenih i stručnih institucija, te ...

U petak 17. ožujka 2017. godine u Bjelovaru je održano 4. Savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj u organizaciji Hrvatske poljoprivredne agencije i središnjih saveza i udruga uzgajivača konja. Savjetovanje ...

U Zadru je 20. ožujka 2017. godine održan Doručak s hrvatskih farmi na kojemu su posluženi tradicionalni domaći poljoprivredni proizvodi: mlijeko i mliječni proizvodi, meso, jaja, med, i kruh, označeni ...

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima kojom se osigurava provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 od 8. rujna 2016. o pružanju iznimne potpore ...

U subotu, 18. ožujka 2017. godine, u organizaciji Plemenite opčine turopoljske, održana je 12. Turopoljska kobasijada. Kobasijada je održana u Kučama, a sudionici su predali 61 uzorak kobasica koje su ...

U Bjelovaru u hotelu Central, 17. ožujka 2017. godine održan je Doručak s hrvatskih farmi na kojemu je ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije predstavio sustave označavanja poljoprivrednih proizvoda znakovima Mlijeko hrvatskih ...

Email Newsletter