27. studenoga 2021

Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i prihvaćanjem njene pravne stečevine, uzgojnim udruženjima pridaje se veći značaj u provedbi uzgojnih programa. U pripremnom razdoblju za ulazak u članstvo Europske unije, započinje prilagodba postojećih uzgojnih udruženja, ali i osnivanje novih, koja postaju nositelji uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj.
U cilju daljnjeg osamostaljivanja priznatih uzgojnih udruženja u stočarstvu Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede kao i prijašnjih godina pomaže uzgojna udruženja kroz sufinanciranje rada u provedbi uzgojnih programa. Upravo u svrhu intenziviranja jačanja uzgojnih udruženja u 2019. godini Ministarstvo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguralo značajno veći iznos za sufinanciranje priznatih stočarskih uzgojnih udruženja u iznosu od 2.000.000 kn.
Javni poziv otvoren je za prijavu 7 dana od objave Javnog poziva na stranicama Ministarstva poljoprivrede, a krajnji rok za dostavu dokumentacije za prijavu na je 25.11.2019. godine. Za dodatne informacije kontaktirati Upravu za stočarstvo i kvalitetu hrane; Sektor za stočarsku proizvodnju na kontakt 01/3903-169.

1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva (.pdf)

2. Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva (.pdf)

3. Upute za prijavitelje (.docx)

4. Obrazac opisa programa ili projekta (.doc)

5. Obrazac proračuna programa ili projekta (.docx)

6. Popis priloga prijave (.docx)

7. Obrazac izjave o korištenju potpora male vrijednosti (.docx)

8. Obrazac izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (.doc)

9. Prijedlog ugovora (.docx)

10. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta (.doc)

11. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta (.docx)

 

Povezani članci

Od 

Email Newsletter