27. studenoga 2021

Započelo izdavanje zootehničkog certifikata za kopitare

Temeljem Uredbe (EU) 2016/1012 Ministarstvo poljoprivrede i ovlaštena uzgojna udruženja u konjogojstvu od 15. veljače 2019. godine započeli su sa izdavanjem zootehničkih certifikata.

Sukladno Uredbi certifikate izdaju uzgojna udruženja, nadležna tijela te tijela koja se bave uzgojem uključena na popis predviđen u članku 34. Uredbe (EU) 2016/1012  koja provode uzgojne programe na tim uzgojno valjanim životinjama, a sve u skladu s Delegiranom uredbom komisije (EU) 2017/1940.

Zootehnički certifikat je uzgojni certifikat, atest ili komercijalna dokumentacija koja je u papirnatom ili elektroničkom obliku izdana za uzgojno valjane životinje i njihove zametne proizvode te pruža informacije o rodoslovlju, identifikaciji i rezultatima testiranja rasta i razvoja ili genetskog vrednovanja. Zootehničkim certifikatom moraju biti praćeni kopitari namijenjeni uzgoju i njihovi zametni proizvodi kojima se trguje na unutrašnjem tržištu Europske unije ili ulaze u Europsku uniju.

Zootehnički certifikat imaju pravo zatražiti uzgajivači koji sudjeluju u provedbi odobrenog uzgojnog programa.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter