4. kolovoza 2021

Potpora provedbi uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja

Informiraju se korisnici da je u tijeku podnošenje zahtjeva za potporu prema podmjerama propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini (Narodne novine, br. 6/2018). Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 31. siječnja 2019. godine, kada se podnose prihvatljive aktivnosti ostvarene u 2018. godini.

Mjere u provedbi Programa su:

  • Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa (Članak 4.),
    • podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti (Članka 5.),
    • podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Članak 8.),
  • Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja (Članak 11.),
    • podmjera Potpora uzgoju rasplodnih kobila (Članak 12.) i
    • podmjera Potpora uzgoju rasplodnih pastuha (Članak 15.).

Pozivaju se ovlaštena uzgojna i sportska udruženja u konjogojstvu, konjički klubovi i vlasnici konja koji zadovoljavaju odredbe navedenog pravilnika, da sukladno pripisanim uvjetima podnesu zahtjev za novčanu potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključno sa 31. siječnja 2019. godine.

 

Povezani članci

Od 

Email Newsletter