18. listopada 2021

Vodič kroz Web aplikaciju za posjednike goveda

Hrvatska poljoprivredna agencija putem svojih stručnih službi kontinuirano razvija nove funkcionalnosti u web aplikaciji za posjednike goveda. Primarno se one odnose na sustav označavanja i registracije goveda, primjenu rezultata kontrole proizvodnosti i uzgojno-selekcijski rad. Tako npr. samostalni označavatelji mogu izvršiti registraciju teladi, posjednici goveda mogu voditi Registar goveda na gospodarstvu (RGG) u elektronskom obliku, a uzgajivači osposobljeni za umjetno osjemenjivanje u vlastitom stadu ili držatelji bikova u prirodnom pripustu mogu ažurirati Registar reprodukcijskog materijala (RRM). Nadalje, uzgajivači imaju mogućnost pregleda mnogobrojnih uzgojno-selekcijskih izvještaja, bilo da je riječ o rezultatima kontrole proizvodnosti (mliječnost, mesnatost, fitnes i vanjština), sustava genetskog vrednovanja (uzgojne vrijednosti) ili provjere srodnosti. Detaljne informacije u svezi Web aplikacije za posjednike goveda možete pronaći ovdje.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter