19. rujna 2021

Novi program de minimis potpora u stočarstvu

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna.

Program se sastoji od tri mjere:

  • Mjera 1 – Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele

Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja ženskih grla mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama koja su rođena i uzgojena u  Hrvatskoj, upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), u programskoj godini imala evidentirano prvo teljenje, mlađa od 36 mjeseci kod prvog teljenja i prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. Studenog 2018.

  • Mjera 2 – Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza

Potpora za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ženskih rasplodnih grla koja su starija od 12 mjeseci ili imaju evidentirano janjenje/jarenje, koja su upisana u matične knjige (Središnji popis matičnih grla kojeg vodi Hrvatska poljoprivredna agencija) i prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2018. Potpora se također dodjeljuje i za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih muških grla koja su upisana u Središnji popis matičnih grla kojeg vodi HPA.

  • Mjera 3 – Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi

Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi dodjeljuje se za sufinanciranje uzgoja matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica te pasmine pura Zagorski puran koja su upisana u matične knjige (Središnjih popis matičnih jata kojeg vodi HPA) i prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. studenog 2018.

Za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele osigurano je 9 milijuna kuna kroz tri godine provedbe Programa, za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza na raspolaganju je 13,5 milijuna kuna, a za uzgoj izvornih pasmina peradi 1,5 milijuna kuna.

Ukupni iznos potpore utvrđuje se na temelju jediničnog iznosa. Jedinični iznos potpore po grlu/kljunu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla/kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

–          2.500,00 kuna po prihvatljivom ženskom grlu (rasplodna junica) mesnih pasmina i/ili križanaca s mesnim pasminama goveda u sustavu krava-tele,

–          130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza,

–          110,00 kuna po kljunu Zagorskog purana iz matičnog jata,

–          40,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice iz matičnog jata.

Korisnici sredstava potpore su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže grla/kljunove prihvatljive za potporu sukladno Programu.

Ministarstvo poljoprivrede zaduženo je za provedbu Programa i suradnju s nadležnim institucijama i službama za operativnu provedbu i kontrolu mjera iz predmetnog programa. Hrvatska poljoprivredna agencija raspisuje javni poziv i radi administrativnu obradu zahtjeva, dok je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zadužena za isplatu potpora.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter