23. siječnja 2022

Podmjera 10.2 – Aktivnost 10. Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama

Aktivnost 9. Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 10. ‘Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama’ predviđeno je praćenje temeljnih podataka o brojnosti, prostornoj distribuciji, načinu i postupcima uzgoja, rezultatima obrade fenotipskih, genetskih i genomskih podataka, opasnostima i mogućim načinima očuvanja životinjskih genetskih resursa u skladu s programima uzgoja. Razvojem računalnog sustava za pripremu, obradu i analizu podataka osigurati će se odgovarajući računalni programi (trajnom kupnjom ili kupnjom licenci) kao i uspostava skladišta podataka (engl. data warehouse) gdje će se pohranjivati podataci o fenotipskim i genetskim karakteristikama domaćih životinja. Ujedno će se razvojem i nabavom računalnih programa omogućiti izrada izvještaja i uzgojne dokumentacije za potrebe uzgajivača i njihovo planiranje daljnjeg uzgoja. Navedeni programi će obradom genomskih podataka biti od koristi na nacionalnoj razini za obradu novih genotipova čime je omogućena pravovremena usluga organizacijama za umjetno osjemenjivanje koji genotipiziraju muške jedinke, kao i uzgajivačima zainteresiranim za genotipizaciju ženskih grla u njihovom stadu.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

  1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
  3. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku,
  4. Biotehnička fakulteta u Ljubljani

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 10. ‘Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama’ iznosi 115.000,00 kuna.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter