27. studenoga 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 9. Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa

Aktivnost 9. Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 9. „Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama“ predviđena je kupnja (iznajmljivanje) licence za korištenje aplikacije za plansko sparivanje goveda. Cilj ove aktivnosti je povećati učešće planskog sparivanja jer se na taj način ostvaruje poboljšanje proizvodnih i funkcionalnih osobina potomaka.

Pomoću programa za plansko sparivanje obučeni djelatnici HPA na terenu mogu lakše djelovati kao uzgojni savjetnici. Obradom svih raspoloživih podataka aplikacija iz baze bikova odabire bikove koji su najpogodniji za osjemenjivanje svake pojedine životinje.

Koristi od realizacije ove aktivnosti prvenstveno imaju uzgajivači jer poboljšanje proizvodnih i funkcionalnih osobina potomaka svakako doprinosi boljoj ekonomičnosti.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda, Sveti Ivan Žabno

Središnji savez udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda, Đakovo

Centar za umjetno osjemenjivanje goveda d.o.o., Varaždin

Centar za unapređenje stočarstva d.o.o., Antunovac

 

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 9. iznosi 131.250,00 kuna.

 

Povezani članci

Od 

Email Newsletter