17. svibnja 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 7. Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala

Aktivnost 7.  Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 7. „Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)“ predviđeno je uvođenje potvrđivanja roditeljstva na molekularnoj razini (DNA test – paternity testing) za sva muška grla koja ulaze u uzgoj sukladno uzgojnim programima koje provode ovlaštene uzgojne organizacije bi značajno unaprijedilo vjerodostojnost genaoloških podataka izvornih pasmina goveda. Djelatnici područnih ureda HPA uzorkovati će somatski biološki materijal i dostaviti ga u laboratorij Banke gena. Biološki materijal se iz laboratorija Banke gena s popratnom dokumentacijom upućuje na laboratorijsku registraciju DNA tipa ili provjeru roditeljstva ukoliko su istom biku živi roditelji i uzet biološki materijal, na cjelokupnu provjeru roditeljstva, u jedan od ovlaštenih laboratorija za provjeru porijekla na molekularnoj razini. Nakon zaprimanja dokumenta o registraciji DNK tipa ili provjere roditeljstva, podatak se ažurira u matične knjige.

Ovom Aktivnosti planirana je i nabavka potrebne opreme tj. uređaja kadice za elektroforezu koja se koristi kod utvrđivanja statusa gena na malignu hipertermiju svinja (MHS) metodom elektroforeze kojom se pomoću jednosmjerne struje razdvajaju fragmenti DNA molekula. Temeljem utvrđenog statusa MHS dobiti će se vjerodostojne informacije o genetskoj strukturi izvornih i zaštićenih pasmina svinja sa stajališta statusa MHS u aktualnom uzgoju.

Ovu aktivnost provode djelatnici područnih ureda HPA.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

Udruga uzgajivača buše,

Savez uzgajivača istarskog goveda,

Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolca,

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 7. iznosi 114.500,00 kuna.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter