18. listopada 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

Aktivnost 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala predviđena je nabava istraživačkog mikroskopa u svrhu utvrđivanja fenotipskih i genotipskih karakteristika pčela, te nabava UV transiluminatora u svrhu utvrđivanja statusa maligne hipertermije (MHS) u populacijama hrvatskih izvornih i zaštićenih svinja (priznatih i u fazi priznavanja).

Utvrđivanje fenotipskih i genotipskih karakteristika pčela odvija se na uzgojnim i testnim pčelinjacima (field test) te u laboratorijskim uvjetima. Po provedenom prikupljanju fenotipskih i genotipskih podataka biti će provedena analiza morfoloških i morfometrijskih podataka za uzgojno valjane matice. U tu svrhu će se koristiti potrebna oprema (istraživački mikroskop) kako bi se pratila svojstva definirana uzgojnim programom. Korist od realizacije aktivnosti imali bi svi pčelari koji nabavljaju matice iz registriranog uzgoja, čime bi se povećala sigurnost u kvalitetu uzgojenih matica i njihovu biološku raznolikost.

Utvrđivanjem statusa maligne hipertermije (MHS) u populacijama hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina svinja (priznate i u fazi priznavanja) želi se postaviti protokol sustavnog praćenja statusa MHS. Utvrđivanje statusa MHS provodi se kroz laboratorijsku analitiku za čije je provođenje potrebna kvalitetna priprema bioloških uzoraka. U tu svrhu će se koristiti UV transluminator sa zaštitom za očitavanje rezultata elektroforeze. Temeljem utvrđenog statusa MHS dobiti će se vjerodostojne informacije o genetskoj strukturi izvornih i zaštićenih pasmina svinja sa stajališta statusa MHS u aktualnom uzgoju. Kroz uzgojne programe bi se izlučivale životinje nepoželjnog genotipa sa svrhom dobivanja što kvalitetnije sirovine za daljnju preradu, a ujedno se doprinosi većoj dohodovnosti i ekonomskoj dobiti uzgoja izvornih i zaštićenih pasmina svinja.

Suradničke institucije u provedbi aktivnosti su:

  1. Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske
  2. Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“
  3. Udruga turopoljske svinje
  4. Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica
  5. Udruga uzgajivača svinja banijska šara

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala iznosi 170.000,00 kuna.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter