17. svibnja 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 4. Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika

Aktivnost 4. Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti broj 4. „Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara“ predviđena je karakterizacija i tipiziranje pasmina paške i istarske ovce koja se provodi utvrđivanjem fenotipskih karakteristika na gospodarstvima upisanim u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih grla. Cilj ove aktivnosti je praćenje fenotipskih parametara u cilju očuvanja pasmine i poboljšanja proizvodnih osobina. Odlike vanjštine pasmina dio su njihove prepoznatljivosti temeljem kojeg se vrši prosudba uzgojne valjanosti. Dio proizvodnih obilježja izvornih i zaštićenih pasmina može se unaprijediti, uz brigu o očuvanju poželjne genetske strukture.

Utvrđivanje fenotipskih i genotipskih karakteristika peradi odvija se na gospodarstvima koja imaju registrirana matična jata peradi. te na gospodarstvima koja su u okviru praćenja određenih fenotipskih svojstava pasmina u priznavanju.

Na svakoj uzgojno valjana životinja moraju se izvršiti mjerenja pojedinih dijelova tijela (duljina trupa, duljina prsne kosti, duljina batka, duljina piska, širina trupa, dubina prsiju, duljina glave, duljina kljuna, širina glave). Isto tako potrebno je svaku životinju izvagati kako bi se utvrdilo da li se nalazi u okvirima koji su propisani uzgojnim programom.

Korist od realizacije aktivnosti imali bi svi uzgajivači jer bi za matična jata odabirali životinje boljih proizvodnih odlika i pasminskih karakteristika.

U govedarskom djelu, cilj ove aktivnosti je praćenje parametara vanjštine populacija izvornih pasmina goveda preko ženskog dijela populacije u cilju uniformiranja populacija u svojstvima vanjštine. Ocjena vanjštine značajna je obzirom da su u populaciji pojavljuje širi spektar određenih svojstava vanjštine, te bi se kroz ocjenu grla kategorizirala u matičnim knjigama, kako bi se kroz selekcijski rad i plan pripusta postigao veći nivo uniformiranosti unutar svake izvorne pasmine goveda. Korist od ove aktivnosti najviše imaju sami uzgajivači koji dobivaju potvrdu o vrijednosti grla temeljeno na vanjštini, a što će im olakšati planiranje budućih pripusta. Podatak o vrijednosti vanjštine također će omogućiti uzgajivačima lakši odabir budućih rasplodnih jedinki pri remontu matičnih stada.

Ovu aktivnost provode djelatnici područnih ureda HPA.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

  1. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza
  2. Udruga uzgajivača buše,
  3. Savez uzgajivača istarskog goveda,
  4. Udruga uzgajivača slavonsko srijemskog podolca,
  5. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 4. iznosi 112.500,00 kuna.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter