18. listopada 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 3. Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

Aktivnost 3. Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 3. ‘Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala ‘ predviđeno je građevinsko uređenje laboratorijskog prostora Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske. Građevinski radovi uređenja laboratorija odnose se na uređenje svih zidnih, stropnih i podnih površina, te uređenje električne, vodovodne i komunalne mreže, kako bi se predviđeni prostor doveo u adekvatan prostor za opremanje laboratorijskim namještajem i aparatima. Provedeni građevinski radovi imaju za cilj uređenje cjelovitog prostora laboratorija Banke gena koji se sastoji od središnjeg laboratorijskog prostora, prostorija za dugoročno deponiranje biološkog materijala, te kancelarijskog prostora. Građevinskom adaptacijom i opremanjem laboratorija Banke gena omogućiti će se kvalitetan rad i dobivanje pravodobnih i vjerodostojnih informacija o stanju genetskih resursa u populacijama domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, te će se temeljem istih moći voditi planski uzgoji u cilju očuvanja genetske varijabilnosti i genetskog unaprijeđenja proizvodnosti i dohodovnosti populacija domaćih životinja u Hrvatskoj. Adekvatan laboratorijski prostor opremljen laboratorijskom opremom omogućiti će razvoj velikog broja analitičkih molekularno – genetičkih metoda u cilju očuvanja genetskih animalnih resursa, od kojih će neke usluge laboratorija moći biti ponuđene i tržištu.

U provedbu ove aktivnosti prema potrebi biti će uključeni:

  1. Arhitektonske tvrtke
  2. Građevinsko – obrtničke tvrtke

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 3. ‘Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala’ iznosi 223.200,00 kuna.

 

Povezani članci

Od 

Email Newsletter