19. rujna 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 2. Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku

Aktivnost 2. Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 2. ‘Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku’ predviđena je redovita pohrana biološkog materijala sukladno Planu prikupljanja somatskih bioloških uzoraka za pohranu u Banku gena domaćih životinja Republike Hrvatske u 2018. Prikupljanje bioloških uzoraka koristeći opremu za prikupljanje bioloških uzoraka (kliješta, kivete s konzervansom, najlonske vrećice) najvećim dijelom provoditi će se usporedo s redovnim terenskim radom označavanja domaćih životinja te tijekom provedbe određenih selekcijskih mjera u stadima izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Prikupljeni biološki materijal pohraniti će se sukladno metodi koja odgovara uzorku koristeći opremu za skladištenje biološkog materijala (zamrzivači: -20 C°, -86 C°, kontejneri s tekućim dušikom). Prikupljeni biološki materijal predstavlja izvor podataka za praćenje genetskih populacijskih parametara izvornih i zaštićenih pasmina, omogućava stvaranje baza biološkog materijala potrebnih za provođenje provjere roditeljstva na molekularnoj razini (engl. paternity verification), a ujedno se koristi i za utvrđivanje genetskih defekata i karakteristika u populaciji.

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 2. ‘Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku’ iznosi 162.000,00 kuna.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter