25. siječnja 2021

Podmjera 10.2 – Aktivnost 1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala

Aktivnost 1.  Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Osnova za kandidiranje na natječaj je bio od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske prihvaćen Godišnji plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

U Aktivnosti 1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala predviđeno je  utemeljenje zbirke biološkog materijala (tkivo i dlaka) za izvorne i zaštićene pasmine svinja; crna slavonska i turopoljska, dvije pasmine koje su u fazi priznavanja; banijska šara i mangulica, te dvije izvorne pasmine ovaca; paške i istarske ovce, u svrhu osiguravanja i održavanja genetske rezerve i utvrđivanja statusa MHS kod svinja. Izvorne i zaštićene pasmine genetsko su nasljeđe koje je stvarano stoljećima te je njihovo očuvanje značajno s povijesnog, gospodarskog, kulturnog i znanstvenog stajališta. Dobiveni podaci koristit će se u svrhu očuvanja bioraznolikosti, ali i za genetsko unaprjeđenje populacije koje ima za cilj odabrati najbolje životinje za gospodarski važne osobine, te ih koristiti kao roditelje sljedećih generacija.

Stvaranje zbirke biološkog materijala i njezina kontinuirana nadopuna na godišnjoj razini omogućava sustavno praćenje parametara populacije i očuvanje genetske varijabilnosti unutar iste kao temelj očuvanja i povećanja proizvodnih svojstava izvornih i zaštićenih pasmina, od čega će korist imati i sami uzgajivači. Iz pohranjenog tkiva moguća je rekonstrukcija pasmine u slučaju izumiranja ili gubitka broja jedinki, mogućnost povećanja efektivne veličine malih populacija, te provedba genetskih i drugih istraživanja. Po odabiru grla uzeti biološki uzorci pohranjuju se u Banci gena.

Suradničke institucije u provedbi aktivnosti su:

  1. Veterinarski fakultet Zagreb
  2. Ovlaštene veterinarske stanice i ambulante
  3. Udruga uzgajivača crne slavonske svinje Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema „Fajferica“
  4. Udruga turopoljske svinje
  5. Udruga uzgajivača svinja pasmine mangulica
  6. Udruga uzgajivača svinja banijska šara

Ukupan prihvaćeni trošak u Aktivnosti 1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala iznosi 48.900,00 kuna.

 

Povezani članci

Od 

Email Newsletter