25. siječnja 2021

Podmjera 10.2 “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske temelji se na odredbama Nacionalnog programa, a sukladno točki 6.4.4. izrađen je Operativni program uspostave Banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj koji je usvojen 2012. godine od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012). Sukladno propisanim zaduženjima u Nacionalnom programu, početkom 2013. godine u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA) su postavljeni temelji Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske osnivanjem Odjela za Središnju banku animalnih gena koji izravno preuzima poslove definirane u Nacionalnom i Operativnom programu. Lokacija smještaja banke gena i laboratorija Odjela je prostor HPA u Poljani Križevačkoj.

Godišnji plan rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu bio je osnova za kandidiranje HPA na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. pokrenut od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je prihvatljivost kandidiranja Hrvatske poljoprivredne agencije na natječaj za provedbu podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Na natječaju je ostvaren intenzitet potpore u visini od 100 % za procijenjeni iznos potpore od 1.277.850,00 kuna, kroz ukupno 9 aktivnosti natječaja.

Aktivnost Ime aktivnosti Iznos
1. Sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala 48.900,00
2. Pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku 162.000,00
3. Manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala 223.200,00
4. Karakterizacija i tipiziranje populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara 112.500,00
5. Obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala 200.500,00
6. Kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala 170.000,00
7. Kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo) 114.500,00
9. Uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama 131.250,00
10. Vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama 115.000,00
Ukupno 1.277.850,00

Povezani članci

Od 

Email Newsletter