18. listopada 2021

EVF i radna grupa “Exterieur” u Češkoj

U češkom mjestu Bystrica nad Pernstejnem u pokrajini Visočina, od 11. do 12. rujna 2018. godine u organizaciji Češkog saveza uzgajivača simentalskog goveda, održan je sastanak upravnog odbora  Europskog saveza uzgajivača simentalskog goveda (EVF) te radionica radne grupe Exterieur, koja djeluje u sklopu navedenog saveza.

Na radionici su pored predstavnika Češke, kao zemlje domaćina, sudjelovali i predstavnici Austrije, Baden-Würtenberga, Bavarske, Italije, Hrvatske, Slovačke, Mađarske, Slovenije, te Rumunjske. Ispred Republike Hrvatske, na ovom sastancima su sudjelovali Josip Crnčić, struč.spec.ing.agr. i Aleksandar Kljujev dipl. ing. djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Drugog dana, nakon praktičnog i teoretskog dijela radionice, održan sastanak upravnog odbora EVF-a na kojemu su raspravljana pitanja organizacije EVF-a, problematika članstva i organizacija slijedećeg kongresa te tehnička i stručna pitanja vezana za provedbu genotipizacije muških i ženskih potomaka u članicama EVF-a te problematika provedbe nove uredbe EU 1012 vezano za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina.

Treći dan su sudionici radionice posjetili češku državnu izložbu simentalske pasmine goveda. U sklopu izložbe prikazano je 71 grlo podijeljeno u četiri kolekcije: kolekcija prvotelki, kolekcija krava sa 2 teljenja, kolekcija krava sa 3 teljenja i kolekcija krava sa 4 i više teljenja. Treba svakako istaknuti da je izložba bila vrhunski pripremljena sa odlično pripremljenim prostorom za stoku i predvođenje, te izuzetno dobro pripremljenim kravama vrhunske kvalittete.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter