23. siječnja 2022

Uzgajivačima dostupan izvještaj o ocjeni vanjštine krava simentalske pasmine

Kao što je već i najavljivano, HPA je izradila je izvještaj za uzgajivače simentalske pasmine goveda koji se izrađuje i dostavlja uzgajivačima nakon obavljene ocjene. Izvještaj se izdaje na zahtjev uzgajivača. Sustavan uzgojno – selekcijski rad preduvjet je genetskog unaprjeđenja stada i cjelokupne pasmine na nacionalnoj razini.

Uzgajivači uz pomoć ovakvog izvještaja mogu međusobno uspoređivati svoje krave u stadu ili svoje stado s nacionalnim prosjekom za ista svojstva.

U prvom djelu izvještaja prikazane su prosječne vrijednosti za svojstva okvira, mišićavosti, nogu i vimena u ocjenjivanom stadu. Za usporedbu, prikazan je i prosjek vrijednosti u RH kao i preporučeni raspon za svako ocjenjeno svojstvo. Također, prikazana je distribucija ocjenjenih grla prema razredima skupnih ocjena i čistoće vimena.

U završnom dijelu izvještaja prikazane su skupne ocjene pojedinačnih grla.

Svakako treba istaknuti da ovakav izvještaj u simentalskoj polulaciji nešto novo i može biti vrlo koristan uzgajivačima, pogotovo prilikom izbora bika za osjemenjivanje

Osim putem web aplikacije za posjednike, uzgajivač izvještaj linearne ocjene simentalskih krava može se dobiti putem područnog ureda HPA

Sve informacije u svezi izvještaja, ali i drugih funkcionalnosti web aplikacije za posjednike, uzgajivači mogu dobiti u Službi za razvoj govedarstva (e-mail: govedarstvo@hpa.hr ili tel: 01/3903-123).

Povezani članci

Od 

Email Newsletter