23. siječnja 2022

Izvještaj o uzgojnim vrijednostima krava

U Aplikaciji za posjednike uzgajivačima je dostupan novi Izvještaj uzgojnih vrijednosti krava koji pruža informacije o uzgojnim vrijednostima izračunatima za svaku pojedinu kravu u stadu. Temelj za izračun UV su podaci iz sustava kontrole proizvodnosti (mliječnost, tovnost, vanjština i fitnes), pri čemu su uključeni i podaci o porijeklu životinja. Izvještaj se kreira na razini stada (IKG), odvojeno za simentalsku i holstein pasminu. Izvještaj uzgojnih vrijednosti prikazuje najvažnije apsolutne I relativne uzgojne vrijednosti (skupna, mlijeko, meso, fitnes I vanjština) ovisno o pasmini. Ovi izvještaji mogu pomoći uzgajivačima prilikom odabira najboljih krava za roditelje sljedeće generacije, te je vrlo koristan prilikom izrade plana osjemenjivanja putem modela ciljanog sparivanja.

Sve informacije u svezi izvještaja (tumačenje i preuzimanje), ali i ostalih funkcionalnosti unutar Aplikacije za posjednike mogu se dobiti u Službi za razvoj govedarstva (tel: 01 3903 169, e-mail: govedarstvo@hpa.hr), te u područnim uredima HPA.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter