27. studenoga 2021

Mogućnosti Aplikacije za posjednike

Aplikacija za posjednike je često korišten alat od strane uzgajivača goveda, jer sadrži više korisnih funkcionalnosti iz područja evidencije goveda, kontrole proizvodnosti i selekcije. Evidencija goveda uključuje nekoliko cjelina: registracija teladi, migracije goveda, kreiranje preglednih tablica o aktivnim ili izlučenim govedima, ažuriranje Registra reprodukcijskog materijala itd. Rezultati kontrole proizvodnosti obuhvaćaju kontrolu mliječnosti (13 izvještaja u .pdf ili .xlsx formatu) i ocjenu vanjštine (izvještaj ocjenjenih krava simentalske i holstein pasmine). Za provedbu uzgojno-selekcijskih postupaka korisne se funkcionalnosti Pregled porijekla stada (prikaz kroz tri generacije predaka) i Provjera srodstva, koja je vrlo bitna pri odabiru bika za umjetno osjemenjivanje ili prirodni pripust. Pored navedenih funkcionalnosti treba istaknuti Proizvodni list krave (koji sadrži sve važnije podatke o grlu), kao i Godišnji izvještaj stada s najvažnijim pokazateljima za prethodnu godinu (brojno stanje, migracije, teljenja, plodnost, prosječna proizvodnja mlijeka i mesa).

Povezani članci

Od 

Email Newsletter