13. travnja 2021

Obilježeno 65 godina rada Kmetijsko gozdarskog zavoda Ptuj

U okviru obilježavanja 65 godina rada Kmetijsko gozdarskog zavoda Ptuj, dana 8.6.2018 u dvorištu zavoda održana je izložba stoke. Na obilježavanju obljetnice Hrvatsku poljoprivre dnu agenciju predstavljali su Aleksandar Kljujev, dipl. ing. i Marijan Sučija,dipl. ing., djelatnici Službe za razvoj govedarstva.

U govedarskom djelu izložbe, predstavljena je simentalska pasmina sa četiri te pasmina holstein sa tri kolekcije grla od 44 ukupno uzgajivača. Pripremi grla za izložbu i predvođenju posvećena je velika pažnja, a grla su predvodili obučeni mladi uzgajivači. U prvom  djelu programa, od ukupno 71 predvedenih grla austrijski suci (Reinhardt Pfleger za simentalsku pasminu i Hans Terler za holstein pasminu) u svakoj kolekciji izabrali su po dvije najbolje životinje. U završnom djelu programa izložbe, između nagrađenih grla po kolekcijama, izabrane su šampionska grla simentalske i holstein pasmine. Nakon prigodnih govora uzvanika, posjetitelji su mogli razgledati novo izgrađenu zgradu Laboratorija za analize mlijeka, krme i tla.

Šampionka simentalske pasmine kat. br 59
SHAKIRA SI 74134515
oteljena: 31.01.2012.
otac: DIADORA 720862
max.3. laktacija 8408 kg mlijeka
sa 361 kg (4,29%) m.m. i 297 kg (3,53%) prot.
MARIJAN DRŽEČNIK, RIBNICA NA POHORJU

Šampionka pasmine holstein kat. br 54
BUBA SI 24356363
oteljena: 26.06.2014.
otac: GARRETT-ET 781106
max.1. laktacija 9359 kg mlijeka
sa 330 kg (3,52%) m.m. i 279 kg (2,99%) prot.
IVAN HRGA, JURŠINCI

Povezani članci

Od 

Email Newsletter