8. kolovoza 2020

Potpisan Memorandum u Pazinu

Dana 07.06.2018. u cilju postizanja učinkovitog i održivog gospodarenja izvornim pasminama AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre, Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisali su u Pazinu Memorandum o razumjevanju i suradnji na očuvanju izvornih (lokalnih) pasmina Istre. Memorandum su potpisali direktor AZRRI Igor Merlić, ravnatelj HPA doc. dr. sc. Zdravko Barać i prof. dr. sc. Boro Mioč sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta.

Stranke potpisnice Memoranduma izražavaju spremnost na daljnji razvoj suradnje i zajedničkog djelovanja u cilju postizanja učinkovitog i održivog gospodarenja izvornim pasminama na području Istarske županije, što uključuje očuvanje zatečene unutar-pasminske genetske varijabilnosti, minimiziranje rizika od genetske erozije, ciljano unapređenje njihovih bitnih fenotipskih odlika, njihovu gospodarsku evaluaciju, afirmaciju i promociju, te punu i smislenu reintrodukciju izvornih pasmina u razvoj ruralnih prostora. Razvojem suradnje koja započinje ovim memorandumom na Gortanovom brijegu će se stvoriti odgovarajuća infratsruktura i za istarskog magarca, istarsku ovcu i istarsku kozu. Osim navedenog, potpisnice memoranduma će se zalagati za afirmaciju izvornih (lokalnih) pasmina u javnosti kroz edukaciju primarnih proizvođača, prerađivača, gastronomskih subjekata, potrošača (konzumenata) te ukupne društvene zajednice. Sve dionike programa očuvanja izvornih pasmina je potrebno upoznati s potencijalima izvornih pasmina u programima proizvodnje zdrave hrane i oplemenjivanju turističke ponude ruralnih područja, posebice kroz tradicijsku gastronomsku ponudu, izložbeno folklorne manifestacije, te održavanje krajobraza i bioraznolikosti.

Hrvatska poljoprivredna agencija, AZRI i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet izražavaju spremnost na sinergijsko usmjereno djelovanje u svim poslovima vezanim za istraživanje, vrednovanje, očuvanje, gospodarsku afirmaciju i promociju izvornih pasmina na području Istarske županije i šire, te jaču integraciju izvornih pasmina u programe razvoja ruralnih sredina.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter