4. kolovoza 2021

Upravljanje reprodukcijom u mliječnim stadima

Dobra plodnost krava očituje se u redovitim teljenjima i predstavlja osnovu održive proizvodnje mlijeka. Na plodnost može se ograničeno utjecati selekcijom, ali daleko više utječu hranidba, držanje i zdravlje životinje (opća otpornost organizma). Veliki značaj ima trajanje međutelidbenog razdoblja, te je njegovo skraćivanje želja većine uzgajivača. Određivanje spremnosti krave za oplodnju, otkrivanje gonjenja i pravovremeno utvrđivanje bređosti predstavljaju najvažnije stavke upravljanja trajanjem međutelidbenog razdoblja, pri čemu pomažu rezultati aktivnosti koje provodi HPA. Izvještaj kontrole mliječnosti odnos bjelančevina : dnevna količina mlijeka ukazuje na spremnost krave za oplodnju. Ako je sadržaj bjelančevina ispod 3%, onda se ne preporuča izvršiti osjemenjivanje zbog slabe uspješnosti. Pravovremenim utvrđivanjem bređosti otkrivaju se kako bređe tako i ne bređe krave, čime se omogućava ponovno osjemenjivanje ne bređih krava. Stoga HPA više od pola godine obavlja laboratorijsko utvrđivanje bređosti iz uzoraka mlijeka (IDEXX test), pri čemu se pouzdano utvrđuje bređost već s 28 dana nakon osjemenjivanja i 60 dana nakon teljenja. Test se provodi na uzorcima mlijeka prikupljenih tijekom službene kontrole mliječnosti, ali mogu se analizirati i drugi uzorci. Ovaj test može dopuniti postojeće metode rane dijagnoze bređosti koje provodi veterinar. Više informacija u svezi utvrđivanja bređosti krava iz mlijeka uzgajivači mogu doznati u područnim uredima HPA, putem elektroničke pošte (govedarstvo@hpa.hr, lksh@hpa.hr) ili na tel. 01/3903-129, 048/279-063

Test bređosti krava (.pdf)

Povezani članci

Od 

Email Newsletter