27. studenoga 2021

Novi izvještaji u web aplikaciji za posjednike

Ocjena vanjštine goveda je raširen alat selekcije u svim razvijenim uzgojima i predstavlja važan dio aktivnosti Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA). Pojedine osobine vanjštine imaju jaku povezanost s proizvodnim (mliječnost) i funkcionalnim svojstvima (zdravlje, dugovječnost, lakoća teljenja i muznost). Ocjena vanjštine podrazumijeva linearno ocjenjivanje, mjerenje i vrednovanje pojedinih osobina vanjštine prema općeprihvaćenim međunarodnim standardima i uputama (ICAR). Sve je izraženije korištenje rezultata ocjene pri izradi plana osjemenjivanja putem modela ciljanog sparivanja, kako bi se iskoristile komparativne prednosti budućih roditelja. HPA je za uzgajivače pripremila nove izvještaje o linearnom ocjenjivanju simentalskih i holstein krava. Glavna svrha izvještaja je prikaz pojedinačnih rezultata ocjene vanjštine, te njihova usporedba unutar stada i na razini ukupne hrvatske populacije.. Na izvještaju su brojčano i grafički prikazane prosječne pojedinačne i skupne ocjene, te broj ocjenjenih grla i distribucija krava prema razredima skupnih ocjena. U završnom dijelu prikazane su skupne ocjene pojedinačnih grla. Nakon obavljene ocjene izvještaji su uzgajivačima dostupni putem Aplikacije za posjednike, u izborniku GovedaIzvještaji ili u područnim uredima HPA. Sve informacije u svezi ocjene vanjštine krava i navedenih izvještaja mogu se dobiti u Službi za razvoj govedarstva (e-mail: govedarstvo@hpa.hr, tel: 01/3903-123).

Povezani članci

Od 

Email Newsletter