25. siječnja 2021

Izdavanje Identifikacijskog dokumenta kopitara prema Uredbi (EU) 2015/262

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) središnja je ustanova u Republici Hrvatskoj, nadležna za praćenje sektora konjogojstva, vodi Središnji registar kopitara i provodi uzgojne programe za pasmine i uzgojne tipove kopitara za koje nisu uspostavljena uzgojna udruženja. Osim toga, Hrvatska poljoprivredna agencija ujedno je i tijelo izdavatelj za Identifikacijske dokumente kopitara.

U posljednjih nekoliko mjeseci djelatnici Službe za razvoj konjogojstva i Službe za informatičku podršku HPA provodili su usklađivanje sadržaja Identifikacijskog dokumenta kopitara s posljednjom direktivom Europske unije 2015/262 (Uredba o putovnici za kopitare), koja ujedno predstavlja treću prilagodbu sadržaja Identifikacijskog dokumenta kopitara Republike Hrvatske s europskim propisima. Uz prilagodbu sadržaja bilo je nužno i prilagođavanje informatičke podrške aplikacije Središnjeg registra kopitara koju uz HPA koriste i ovlaštene uzgojne organizacije u konjogojstvu Republike Hrvatske. Usklađivanjem s Uredbom osigurala se visoka kvaliteta Identifikacijskog dokumenta, lakši veterinarski nadzor i registracija dodatnih podataka o identifikaciji kopitara u Središnjem registru kopitara.

Novi Identifikacijski dokument u opticaju je od 1. svibnja 2018. godine, te sadrži slijedeće odjeljke:

Odjeljak I – Identifikacija

Odjeljak II – Primjena veterinarsko-medicinskih proizvoda

Odjeljak III – Valjanost dokumenta za premještanje kopitara

Odjeljak IV – Vlasništvo

Odjeljak V – Potvrda o podrijetlu

Odjeljak VI – Evidentiranje kontrole identiteta

Odjeljak VII – Evidentiranje cijepljenja protiv influence kopitara

Odjeljak VIII – Evidentiranje cijepljenja protiv ostalih bolesti

Odjeljak IX – Laboratorijske zdravstvene pretrage

Prilagodba sadržaja Identifikacijskog dokumenta prva je u nizu prilagodbi koje će HPA provoditi tijekom 2018. godine, a najzahtjevnija se očekuje pri radu na Uredbi EU 2016/1012  (Uredba o uzgoju životinja) koja se osim na ovlaštenu ustanovu odnosi i na priznate uzgojne organizacije u konjogojstvu.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter