27. siječnja 2022

Godišnja skupština Udruge uzgajivača Slavonsko-srijemskog podolca

U Slavonskom Brodu je dana 24.3.2018. godine održana godišnja skupština Udruge uzgajivača Slavonsko-srijemskog podolca. Na skupštini se okupilo više od 20 uzgajivača ove hrvatske izvorne i ugrožene pasmine goveda, koja prema efektivnoj veličini populacije pripada u skupinu kritično ugroženih pasmina. Izvješća o radu su podnijeli predsjednik udruge g-din Hrvoje Glavačević i programska koordinatorica g-đa Iris Beneš. Ispred Hrvatske poljoprivredne agencije u radu skupštine sudjelovao je Zdenko Ivkić, načelnik Službe za razvoj govedarstva, koji je ujedno i voditelj uzgojnog programa ove pasmine. Populacija Slavonsko-srijemskog podolca trenutno broji samo 200-tinjak krava, koje se uzgajaju u nešto više od 30-tak stada. U uzgoju prevladava prirodni pripust, te je korištenost bikova iz malog broja aktivnih linija jedan od problema pri provedbi uzgojnog programa. Stoga je udruga tijekom 2017. pokrenula projekt uvođenja nove linije bikova putem umjetnog osjemenjivanja, koji je djelomično sufinanciran sredstvima Ministarstva poljoprivrede kroz aktivnost sufinanciranja rada uzgojnih organizacija.  Za partnera u projektu je odabran AgroVet (Belje d.d.), jer njihovo stado ima najviše rodova krava i pokazali su spremnost da obave umjetno osjemenjivanje odabranih krava. Tako je u 2017. godini 15 krava umjetno osjemenjeno bikom iz nove linije, a projekt će biti nastavljen i u 2018. godini. Kao rezultat projekta očekuje se dobivanje većeg broja bičića iz nove linije, te njihovo plansko korištenje u drugim većim stadima. Na skupštini su prezentirane najvažnije odrednice novog uzgojnog programa, koji uvažava nove okolnosti nastale zbog ulaska Hrvatske u Europsku Uniju i primjenu nove zootehničke regulative. Novi uzgojni program predviđa sustavno genotipiziranje teladi i ocjenu vanjštine prvotelki, a kao krajnji cilj očekuje se povećanje populacije. Veliki značaj se pridaje promociji pasmine i brendiranju goveđih proizvoda (npr. goveđe meso s pašnjaka vrhunske kvalitete). Na skupštini je podržana inicijativa za osnivanjem Saveza uzgajivača izvornih pasmina, čiji je glavni zadatak snažnije zastupanje interesa uzgajivača hrvatskih izvornih pasmina.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter