17. svibnja 2021

Održana godišnja skupština H.U.SIM.

Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda (H.U.SIM.) održao je 07.03.2017. godine u Grubišnom Polju redovnu godišnju skupštinu. Na skupštini je bilo prisutno oko 100-tinjak uzgajivača-delegata, gostiju i sponzora. Od gostiju skup su pozdravili župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs, gradonačelnik grada Grubišno Polje Zlatko Međeruh, zamjenik ravnatelja Hrvatske poljoprivredne agencije Ivica Vranić, načelnik Odjela za stočarstvo Savjetodavne službe Dario Zagorec, članica upravnog odbora Saveza udruga hrvatskih uzgajivača holstein goveda Lidija Pavić te ispred Hrvatske mljekarske udruge Zoran Bašić

Nakon uvodnih riječi i pozdravnih govora predsjednik Damir Horvatić je dao izviješće o radu H.U.SIM.-a u 2017. godini. Iz predsjednikovog izviješća treba izdvojiti kako je Savez kao ovlaštena uzgajivačka organizacija vršio upis goveda u matičnu knjigu te izdavao rodovnike za matična grla simentalske pasmine, nastavljena je provedba genotipizacije muških i ženskih životinja kroz DE/A sustav genomske selekcije, savez je provodio informiranje i edukaciju svojih članova putem časopisa „Uzgoj goveda“u suradnji sa SUHUH-om i HMU-om, te suorganizacijom XII. savjetovanja uzgajivača goveda u Sisku u suradnji sa HPA i SUHUH-om. Savez se promovirao na jesenskom sajmu u Gudovcu gdje je dodjeljivao nagrade za prvonagrađenu stoku na izložbi simentalske pasmine goveda. Osim navedenog savez se prošle godine javio na dva natječaja Ministarstva poljoprivrede te je ukupno dobio 75.577,71 kuna. Od ostalih aktivnosti saveza Horvatić naglašava rad predstavnika saveza u sektorskim odbora HPK, stalne aktivnosti i sastanci sa predstavnicima HPA i Ministarstva poljoprivrede po pitanju problema jačanja saveza, provedbe uzgojnog programa te problema izazvanih vakcinacijom protiv BKK.

Nakon izviješća predsjednika voditelj uzgojnog programa H.U.SIM.-a Josip Crnčić podnio je izviješće o provedbi uzgojnog programa za simentalsku pasminu tijekom 2017. godine. Naglasio je kako na provedbi uzgojnog programa zajednički rade HPA, H.U.SIM. i centri za reprodukciju. Hrvatska je u 2017. godini ukupno imala 100.078 krava simentalske pasmine što je pad u odnosu na prošlu godinu od 5.311 krava. Od navedenog broja krava 50.511 ih je bilo u kontroli mliječnosti. Prosječna proizvodnja po kravi simentalske pasmine u kontroli mliječnosti bila je 5.000 kg mlijeka sa 4,05% m. m. i 3,35% proteina. U prošloj godini je od strane djelatnika HPA izvršena je linearna ocjena vanjštine 3.477 prvotelki simentalske pasmine goveda. U programu ciljanog sparivanja bilo je 447 ženskih grla. Prosječna proizvodnja bikovskih majki bila je 8.199 kg mlijeka sa 4,2% m. m. i 3,50 % proteina što je povećanje za skoro 221 kg mlijeka u odnosu na 2016. godinu. Za ciljana sparivanja u 2018. godini za bikovske očeve korišteno je 7 progeno testiranih i 13 genomski testiranih bikova koji su odabrani od strane odbora za uzgoj saveza. Voditelj uzgoja je u svojem izviješću posebno naglasio važnost provođenja genomske selekcije. Tijekom 2017. godine genotipizirano je 59 muške teladi. Tri mlada bika su na čekanju za preuzimanje u centre za reprodukciju (CUO Varaždin i CUS Antunovac) dok su četiri muška teleta kao potencijalni kandidati na čekanju novih uzgojnih vrijednosti. Crnčić je predstavio prosječne uzgojne vrijednosti genotipiziranih teladi u Hrvatskoj, Sloveniji i Bavarskoj iz kojih se vidi da je prosječna ukupna uzgojna vrijednost genotipizirane teladi tijekom 2017. godine u Hrvatskoj bila 115, u Sloveniji 105 a u Bavarskoj 118. Crnčić smatra kako ovi rezultati pokazuju koliko se ozbiljno radilo na genotipizaciji te kako odbor za uzgoj saveza kojega čine uzgajivači, stručnjaci iz HPA i Savjetodavne službe radi odlično. Dobar rad odbora ali i važnost časopisa „Uzgoj goveda“ kojim se educiraju uzgajivači potvrđuje i tablica najkorištenijih bikova-očeva teladi u 2017. godini gdje je među prvih 15 najkorištenijih bikova 10 bikova koji se intenzivno koriste u umjetnom osjemenjivanu ili se koriste kao bikovski očevi u njemačkom i austrijskom uzgoju. Posebno veseli činjenica kako su među tim najkorištenijim bikovima i dva bika iz hrvatskog uzgojnog programa Wamures i Mozilla. Na kraju, Crnčić naglašava kako ne treba biti zadovoljan sa brojem kandidata koji se godišnje genotipizira ali ni sa brojem farmi koje sudjeluju u provedbi genotipizacije. Ovo potvrđuje činjenicom kako iako u provedbi genotipizacije sudjeluje 60 farmi, sa svega 10 farmi dolazi preko 2/3 kandidata. Stoga u narednom razdoblju treba raditi na povećanju broja planskog sparivanja kako bi se povećao broj kandidata za genotipizaciju ali i broj farmi. Osim izviješća o uzgoju voditelj uzgojnog programa H.U.SIM.-a uzgajivačima je predstavio Uredbu (EU) 2016/1012 koja stupa na snagu 01. studenog 2018. godine koja se tiče provedbe uzgoja i funkcioniranja uzgojnih saveza i udruga.

Nakon iznesenih izviješća i usvajanja istih predsjednik Horvatić je predložio financijski plan i plana rada za 2018. godinu iz kojega izdvajamo nastavak provedbe projekta genotipizacije te poboljšanje sustava odabira kandidata za genomsku selekciju, daljnji nastavak edukacije i informiranja članova kroz časopis „Uzgoj goveda“, rad na poboljšanju unutarnjeg ustrojstva saveza, promocija rada Saveza i uzgoja simentalca kroz sudjelovanje u radu međunarodnih institucija kao što je Europski i Svjetski savez uzgajivača simentalaca čiji je H.U.SIM. punopravni član, te sudjelovanje na stručnim skupovima, manifestacijama i stočarskim izložbama.

 

Povezani članci

Od 

Email Newsletter