23. siječnja 2022

Održana međunarodna radionica ocjenjivača vanjštine

Suradnja ocjenjivača vanjštine goveda Slovenije i Hrvatske nastavljena je i ove godine. Tako je 28. 2. 2018 godine u Javorju (kod Poljane nad Škofjom Lokom, Slovenija) organizirana je radionica za ocjenjivače krava simentalske pasmine goveda.

Radionicu je vodio Bernhard Luntz iz Bavarskog instituta za istraživanja u poljoprivredi a koji je ujedno i jedan od voditelja radne skupine „Exterieur“ pri Europskom savezu uzgajivača simentalskog goveda, zadužene za ocjenu vanjštine.

Od djelatnika HPA, na radionici su sudjelovali Tatjana Horvat, Ivica Grgičin, Josip Crnčić i Aleksandar Kljujev.

U prvom dijelu radionice Bernhard Luntz je održao prezentaciju kojom je upoznao sudionike s novostima vezanim za ocjenu vanjštine krava simentalske pasmine.

Prva tema je prijedlog za korekcijom vrednovanja ocjene visine papaka. Naime, nakon provedene analize predlaže se da se ublaži razlika između ocjena 4,5 i 6 dok bi ocjene 3 i niže više utjecale na umanjenje skupne ocjene za noge. Testiranje ovog programa ocjenjivanja provoditi će se od 01.04.2018 u D / A / I / CZ. U tom smislu i mi bi trebali doraditi program za ocjenjivanje.

Druga aktualna tema bila je vezana je uz pojavu uzak položaj zadnjih sisa koje se do sada tretiralo kao mana na vimenu. Bernhard Luntz upoznao je sudionike radionice s rezultatima istraživanja provedenog u Bavarskoj u kojem je zabilježen značajan trend rasta ove pojave, tako je 2010. godine ova pojava zabilježena samo kod 1,5% ocijenjenih prvotelki dok je 2016. godine zabilježena kod 5,2% ocijenjenih prvotelki.

Na zadnjem sastanku radne skupine „Exterieur“, odlučeno je da se ova pojava ubuduće tretira kao novo svojstvo a u D / A / I /CZ započeti će se sa primjenom ocjenjivanja od 01.10.2018 godine. Sukladno tome i mi bi trebali napraviti prilagodbu programa kako bi i mi mogli ocjenjivati na isti način.

Slijedeća tema je bila uvođenje završne skupne ocjene na temelju skupnih ocjena za okvir, mišićavost, noge i vime. Uvođenjem završne ocjene, kakva postoji u sustavu linearnog ocjenjivanja krava holstein i smeđe pasmine, želi se omogućiti prije svega uzgajivačima jednostavnije rangiranje krava, s obzirom na vanjštinu, na farmi, ali i između farmi. U posljednje dvije godine provedena su istraživanja u kojoj mjeri četiri skupna svojstva utječu na dugovječnost životinja kako bi se utvrdila „težina“ svakog pojedinog svojstva, odnosno njegov postotni udio u završnoj ocjeni. Zaključeno je da najveći utjecaj na dugovječnost ima vime, zatim noge, mišićavost, a najmanji svojstvo okvira te je iz tog razloga predloženo da relativni međuodnos svojstava okvir – mišićavost – noge – vime u završnoj ocjeni bude 10 – 20 – 30 – 40. Ovakav je prijedlog prihvaćen te je određen probni period od godinu dana u kojem će se na terenu testirati nadograđeni sustav prije nego završna ocjena bude kao takva službeno prihvaćena. Naravno i za ovu izmjenu se treba pripremiti.

U daljnjem izlaganju Bernhard Luntz upoznao je sudionike radionice i s trendovima u uzgojnom programu simentalske pasmine u Bavarskoj. Tu je prikazan i broj korištenih bikova, i bikovskih očeva kao i broj tipiziranih i muških i ženskih kandidata u Bavarskoj u 2017. godini.

U zadnjem djelu izlaganja g. Luntz je dao usporedbu broja genotipizirane teladi (71 HR / 121 SLO) i rezultata genotipizacije (prosječna ukupna uv genotipizirane teladi (115 HR / 103 SLO) i pouzdanosti testiranja (58% HR / 60 % SLO) u Sloveniji, Hrvatskoj tijekom 2017 godine.

Drugi, praktični dio radionice održan je na farmi Rajka Kosa iz Poljane nad Škofjo Loko. Naglasak u praktičnom dijelu radionice bio je na ujednačavanju kriterija ocjenjivanja između ocjenjivača iz Hrvatske i Slovenije. Uz to ocjenjivači su imali osim prvotelki, ocjenjenjivali i krave u 2. i 3. laktaciji. Isto tako Bernhard Luntz je na praktičnim primjerima ocjenjivačima pokazao kako će funkcionirati sustav ocjene vanjštine nadograđen završnom skupnom ocjenom.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter