25. veljače 2021

Godišnji izvještaj za 2017. godinu za uzgajivače goveda

Izvještavamo uzgajivače goveda da za potrebe uzgojno-selekcijskog rada u web Aplikaciji za posjednike mogu pronaći Godišnji izvještaj stada za 2017. godinu (goveda_izvještaji_godišnje izvješće o stadu). Godišnji izvještaj stada daje prikaz najvažnijih pokazatelja za prethodnu godinu (brojno stanje, migracije, teljenja, plodnost, prosječna proizvodnja mlijeka). Pripremili smo novu verziju izvještaja, koja je dostupna kako gospodarstvima uključenim u kontrolu mliječnosti, tako i onim izvan nje, te uzgajivačima mesnih i izvornih pasmina. Novi izvještaj sadrži dopunjenu tablicu Stanje na kraju godine, u kojoj su pored krava, junica i teladi uključena i junad. Nadalje, nova verzija izvještaja sadrži tablicu Prosječna proizvodnja mesa, u kojoj su analizirani podaci s linije klanja. Prema kategoriji (telad, mladi bikovi, junice, krave itd) su prikazane slijedeće vrijednosti: broj klasiranih grla, prosječna dob pri klanju (mjeseci), prosječni neto dnevni prirast (g), prosječna masa toplih polovica (kg), prosječna zamašćenost, te distribucija zaklanih grla prema klasi mesa (EUROP). Sve informacije u svezi Godišnjeg izvještaja stada, ali i ostalih navedenih funkcionalnosti unutar Aplikacije za posjednike mogu se dobiti u Službi za razvoj govedarstva (tel: 01 3903 129, e-mail: govedarstvo@hpa.hr), te u područnim uredima HPA.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter