23. siječnja 2021

Osposobljavanje osoba za uzorkovanje mlijeka

U Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka se temeljem odredbi Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 27/2017) i nadalje organiziraju i provode stručne edukacije osoba koje uzimaju uzorke sirovog mlijeka. Edukacijama je obuhvaćeno pravilno uzimanje i priprema uzoraka sirovog mlijeka u skladu s radnom uputom o uzimanju sirovog mlijeka, te pravilna upotreba i ispunjavanje prateće dokumentacije u svezi uzorkovanja. O provedenim edukacijama se dostavljaju Potvrde o osposobljenosti za sve osobe koji su prisustvovale edukacijama. O provedenim edukacijama Hrvatska poljoprivredna agencija, Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka vodi evidenciju, ujedno prati rad osoba koje uzimaju uzorke sirovog mlijeka, a o utvrđenim nepravilnostima obavještava prvog otkupljivača. U slučaju utvrđenih nepravilnosti prvi otkupljivač je dužan provesti dodatnu edukaciju i pojačano pratiti rad osposobljene osobe za koju mu je poslana obavijest o nepravilnom radu. Ukoliko osposobljena osoba i nadalje, u roku dva mjeseca nakon obavljene dodatne edukacije, ne uzima uzorke sirovog mlijeka ili prateću dokumentaciju ne popunjava u skladu s provedenim edukacijama i radnom uputom o uzimanju mlijeka, prvi otkupljivač je dužan organizirati uzorkovanje od strane druge osposobljene osobe. Osobu koja neispravno uzima uzorke sirovog mlijeka ili neispravno popunjava prateću dokumentaciju prvi otkupljivač je dužan poslati na ponovno osposobljavanje.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter