17. svibnja 2021

Podnošenje zahtjeva za potporu za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja

Dana 17. siječnja 2018. godine, stupio je na snagu Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini (Narodne novine, br. 6/2018).
Mjere u provedbi Programa su:

  1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa (Članak 4.),
    • podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti (Članka 5.),
    • podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Članak 8.),
  2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja (Članak 11.),
    • podmjera Potpora uzgoju rasplodnih kobila (Članak 12.) i
    • podmjera Potpora uzgoju rasplodnih pastuha (Članak 15.).

Pozivaju se ovlaštene uzgojne organizacije, konjički klubovi i vlasnici konja koji zadovoljavaju odredbe navedenog pravilnika, da sukladno pripisanim uvjetima podnesu zahtjev za novčanu potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključno sa 31. siječnja 2018. godine.

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini NN 6/18 (.pdf)

Povezani članci

Od 

Email Newsletter