25. veljače 2021

Preuzimanje potvrdnica za novčane potpore izvornih i zaštićenih pasmina kopitara u 2017. godini

Pozivaju se korisnici koji su za izvorne i zaštićene pasmine kopitara podnijeli novčanu potporu za 2017. godinu, da preuzmu Potvrdnice u najbližem područnom uredu Hrvatske poljoprivredne agencije (za pasmine lipicanac, međimurski konj, istarski magarac, sjeverno-jadranski magarac i primorsko-dinarski magarac) ili u uredu ovlaštene uzgojne organizacije (za pasmine hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavac).

Potvrdnica je dokument koji izdaje uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi uzgojnog programa te da su njegova grla upisana u matične knjige/uzgojne upisnike. Potvrdnice se preuzimaju tijekom mjeseca siječnja 2018. godine.

Izdavanje potvrdnica propisano je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (NN 19/17, 45/17 i 46/17).

Povezani članci

Od 

Email Newsletter