25. siječnja 2021

Objavljen znastveni rad na temu frekvencije recesivnog gena koji uzrokuje Lavander foal syndrom arapskih konja

Služba za razvoj konjogojstva Hrvatske poljoprivredne agencije, u suradnji sa stručnjacima Veterinarskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je znanstveni rad u poznatom časopisu Journal of Equine Veterinary Science pod naslovom „Determination of Sublethal Mutation Causing Lavander Foal Syndrome in Arabian Horses from Croatia“.

Istraživanje je provedeno na sveukupno 100 uzoraka krvi konja pasmine tradicionalni arapski konj, arapski punokrvnjak i shagya arap, koji su registrirani u Središnjem registru kopitara Republike Hrvatske. Cilj istraživanja bio je utvrditi frekvenciju recesivnog gena koji uzrokuje Lavander Foal Syndrom (poznat i pod nazivom Coat Color Dilution Lethal), a čija je pojava specifična za ždrebad pasmine arapski punokrvnjak (naročito u linijama egipatskog uzgoja). Genetski poremećaj najčešće rezultira smrću ždrebadi svega nekoliko dana nakon njihova rođenja.

Sažetak rada dostupan je na ovoj poveznici, a cjelokupan rad dostupan je na službenim stranicama časopisa Journal of Equine Veterinary Science.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter