23. siječnja 2022

Mjesec: siječanj 2018.

Hrvatska poljoprivredna agencija i središnji uzgajivački savezi (Savez udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda – SUHUH i Središnji savez hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda – HUSIM) dana 7-8.2.2018. godine u Osijeku (hotel Osijek) organiziraju XIII. savjetovanje uzgajivača goveda. Pokrovitelj savjetovanja je Ministarstvo ...

Dana 17. siječnja 2018. godine, stupio je na snagu Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u ...

Hrvatska poljoprivredna agencija je u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom (HPS), prema naputku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, od 1. prosinca 2016. godine provodila besplatan upis pčelara u Registar farmi koji je sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja. Upis ...

Pozivaju se korisnici koji su za izvorne i zaštićene pasmine kopitara podnijeli novčanu potporu za 2017. godinu, da preuzmu Potvrdnice u najbližem područnom uredu Hrvatske poljoprivredne agencije (za pasmine lipicanac, međimurski konj, istarski magarac, sjeverno-jadranski magarac i primorsko-dinarski magarac) ili ...

Služba za razvoj konjogojstva Hrvatske poljoprivredne agencije, u suradnji sa stručnjacima Veterinarskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavila je znanstveni rad u poznatom časopisu Journal of Equine Veterinary Science pod naslovom „Determination of Sublethal Mutation Causing Lavander Foal Syndrome ...

Email Newsletter