17. svibnja 2021

Pokrenute aktivnosti vezane za razvoj računalnog programa za plansko sparivanje goveda

Hrvatska poljoprivredna agencija preko svojih dviju službi; Službe za razvoj govedarstva i Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena nastavlja razvijati alate čija je svrha unapređenje uzgoja i razvoj govedarske proizvodnje. Nakon razvijenih alata Provjera srodstva i Pregled porijekla po IKG-u, uvođenja usluge izrade plana osjemenjivanja i uvođenja testa bređosti iz uzoraka mlijeka pokrenuli smo aktivnosti vezane za razvoj računalnog programa za plansko sparivanje.

Na poziv Saveza uzgajivača simentalskog goveda Štajerske, a nakon inicijalnih razgovora s direktorom Saveza Reinhardom Pflegerom, 16. listopada 2017. održan je u Gleisdorfu sastanak na kojem se razgovaralo o mogućnostima suradnje između Austrije i Hrvatske na razvoju računalnog programa za plansko sparivanje u Hrvatskoj. Ispred Hrvatske poljoprivredne agencije sastanku su prisustvovali dr.sc. Marija Špehar, načelnica Službe za genetsko vrednovanje domaćih životinja i banku animalnih gena i Ivica Vranić, viši koordinator u službi za razvoj govedarstva.

U Austriji već dugi niz godina koriste program za plansko sparivanje Genostar All in One. Iskustva struke i uzgajivača su iznimno pozitivna. Program na temelju uzgojnih vrijednosti životinje za koju se radi preporuka te uzgojnih vrijednosti tri bika iz pedigrea (oca, djeda i pradjeda) iste te životinje za proizvodna i funkcionalna svojstva te svojstva vanjštine iz baze raspoloživih bikova odabire one koji su najpogodniji za osjemenjivanje svake pojedine životinje. Prednost ovakvog načina planskog sparivanja je i u tome što se jednostavno i učinkovito eliminira uzgoj u srodstvu te se izbjegava sparivanje životinja koje u pedigreu imaju iste genetske defekte. U Austriji se danas gotovo 50% simentalskih krava i junica osjemenjuje planski prema preporuci dobivenoj putem navedenog programa.

Smatramo da bi i u Hrvatskoj primjena jednog ovakvog alata značajno doprinijela unapređenju uzgoja goveda. U tom smislu s partnerima iz Austrije razgovarali smo o dva nama prihvatljiva modela buduće suradnje na razvoju programa za plansko sparivanje. Dogovoreno je da će i jedna i druga strana detaljno razmotriti oba modela te ćemo nakon toga donijeti odluku kako i na koji način nastaviti suradnju na ovom projektu.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter