17. svibnja 2021

Održana 15. konferencija i 31. generalna skupština Europskog saveza uzgajivača holstein goveda

U Budimpešti (Mađarska) je 17-20.9.2017. godine održana  15. konferencija i 31. generalna skupština Europskog saveza uzgajivača holstein goveda (EHRC – European Holstein and Red Holstein Confederation). Glavni ciljevi EHRC-a su promocija i unaprjeđenje uzgoja Holstein goveda u Europi i svijetu. Konferencije i generalne skupštine se odvijaju paralelno svake tri godine, te su događaj na kojima se predstavljaju teme i projekti važni za uzgajivače Holstein goveda, proizvodnju mlijeka i uzgojne organizacije općenito. Hrvatsku poljoprivrednu agenciju (HPA) su predstavljali dr.sc. Zdenko Ivkić, načelnik Službe za razvoj govedarstva i Davor Pašalić, dr.vet.med., viši stručni savjetnik – specijalist u Uredu ravnatelja. U Hrvatskoj ima oko 40.000 Holstein krava. Odobrena uzgojna organizacija je Savez udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH), koji je članica EHRC-a. Služba za razvoj govedarstva HPA je zadužena za koordinaciju provedbe uzgojnog programa, pri čemu se neke od aktivnosti odnose na međunarodnu suradnju.

U radu konferencije je sudjelovalo skoro 200 sudionika iz 27 zemalja. Nakon uvodne prezentacije o uzgoju Holstein-a u Mađarskoj, tijekom konferencije je kroz četiri sekcije predstavljeno 12 tema, koje se tiču zdravlja papaka, genomske selekcije, učinkovitosti hranidbe i dugovječnosti krava. U svim izlaganjima je posebna pozornost dana načinima i metodama prikupljanja podataka, a što je jedna od glavnih aktivnosti HPA. Na Generalnoj skupštini su predstavljena izvješća predsjednika i tajnika saveza, te predsjednika radnih grupa. Pri tomu posebno treba naglasiti izvješće dr. Egberta Feddersena, predsjednika Radne grupe za suđenje na izložbama, koji je kao izvrstan primjer organizacije radionice naveo prošlogodišnju Europsku školu suđenja, koja u organizaciji HPA, SUHUH-a i tvrtke Belje održana 11-13.10.2016. godine u Osijeku. U školi suđenja je sudjelovalo 30-tak sudionika iz 12 zemalja. Tijekom skupštine je izvršen izbor čelnih ljudi u tijelima saveza. Nakon skupštine je organiziran posjet najboljim mađarskim farmama, te centru za umjetno osjemenjivanje. Zadnjeg dana konferencije je organizirana izložba Holstein krava, na kojoj smo imali priliku vidjeti kako se vrhunska grla predstavljaju u vrhunskim uvjetima.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter