25. veljače 2021

U SKPP-u proveden je nadzor u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025

Dana 29. i 30. lipnja 2017. godine u prostorijama Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA), Sektora za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda i banke gena (SKPP), na lokaciji Poljana Križevačka, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je obavila nadzorni pregled u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Obavljeno je ocjenjivanje sustava upravljanja Sektora za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda i banka gena kao jedne cjeline. Nadzor su obavili ocjenitelji i eksperti HAA. Vodeća ocjeniteljica Ivana Jerbić, dipl. ing. i ocjeniteljica mr. sc. Elinor Trogrlić obavile su nadzor usklađenosti i ocjenjivanje sustava upravljanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Ocjenitelj prof. dr. sc. Zdenko Šmit je obavio nadzor i ocjenjivanje iz područja fizikalno-kemijskih ispitivanja meda i hrane za životinje, ekspertica Stanka Podkrajšek, univ. dipl. ing. tehnol. izvršila nadzor i ocjenjivanje iz područja fizikalno-kemijskih ispitivanja mlijeka, a ekspertica Željka Cerovec, dipl. ing. izvršila je nadzor i ocjenjivanje melisopalinološke metode.

Prilikom ocjenjivanja provedeno je i proširenje za tri nove metode ispitivanja, a to su melisopalinološka metoda, metoda određivanja kalcija i metoda određivanja fosfora. Proširenjem za još tri metode ispitivanja u Sektoru za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda i banke gena biti će akreditirano 39 metoda ispitivanja.

Ocjeniteljskom timu je predočena tražena dokumentacija sustava upravljanja (SU), objašnjen im je i prikazan programski sustav upravljanja elektronskom dokumentacijom SU-a, nabave, vođenja kemikalija, zapisa, arhive zapisa, urudžbene knjige, zaprimanja i odašiljanja uzoraka na analitička ispitivanja. Nakon iscrpnog i detaljnog nadzora svih laboratorija/odjela SKPP-a (Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka, Odjel za kontrolu kvalitete stočne hrane i Odjel za kontrolu kvalitete meda) i sustava upravljanja uputili su čestitke tehničkoj upravi Sektora za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda, te pohvalili svaki segment rada Sektora.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter