17. svibnja 2021

Godišnja skupština ICAR-a 2017.

Redovita godišnja skupština Međunarodnog odbora za praćenje proizvodnosti domaćih životinja (ICAR) održana je od 11. do 16. lipnja 2017. godine u Edinburghu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Hrvatsku poljoprivrednu agenciju (HPA) su predstavljali ravnatelj HPA i delegat na ICAR-ovoj skupštini, te član radne grupe ‘Sheep, Goats and Small Camelids’, doc. dr. sc. Zdravko Barać i načelnica Odjela za procjene uzgojnih vrijednosti dr.sc. Marija Špehar, članica radne grupe ‘Interbeef’. Program skupa, kvaliteta predavača i prateći simpoziji o novim tehnologijama i novim izazovima u uzgoju i upravljanju farmskim resursima privukli su više od 300 sudionika iz oko 40 država.

Kao priprema za održavanje skupštine, održan je niz sastanaka pododbora i radnih grupa ICAR-a tijekom kojih su detaljno raspravljani prijedlozi i dovršavani materijali za usvajanje na Skupštini vezani uz unaprjeđenje i primjenu pravila i procedura u kontroli proizvodnosti, prikupljanju podataka i izračunima uzgojnih vrijednosti domaćih životinja. Generalna skupština ICAR-a sastavljena je od predstavnika svih organizacija članica, te sve odluke koje se donesu na Skupštini postaju obavezne za članice. Osim redovitih aktivnosti, ove je godine Skupština prihvatila izmjene u pravilima i procedurama kontrole proizvodnosti, te sukladno razvoju tehnologija obnovljene su i unaprijeđene procedure za prikupljanje podataka za genetske procjene i izračune uzgojnih vrijednosti. Ujedno je izvanredna Glavna skupština odobrila promjene u Statutu ICAR-a.

HPA je članica ICAR-a od 2004. godine, a procedure i postupci označavanja i registracije grla, kontrole mliječnosti i mesnatosti, laboratorijske analitike, obrade podataka i genetske procjene potvrđeni su ICAR-ovim Certifikatom kvalitete. Tijekom jeseni 2016. u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji proveden je administrativna kontrola za ‘ICAR Certifikat kvalitete’ od strane ICAR-ovih revizora, a na ovogodišnjoj Skupštini je službeno predstavljeno da je HPA dobila Certifikat kvalitete za iduće razdoblje od dvije godine. ICAR i dalje razvija Sustav certificiranja kvalitete, s ciljem stalnog povećanja vrijednosti koju ovaj certifikat potvrđuje nositelju.

Konferencija se usredotočila na neka strateška pitanja s kojima se susreću oni članovi ICAR-a čija je djelatnost kontrola proizvodnosti. Kao što je istaknulo Mike Coffey, predsjedatelj konferencije, brza implementacija genomike u mliječnom sektoru i uspon nove tehnologije korištenja senzora znače da će članovi ICAR-a biti suočeni s novim zahtjevima glede podaka, informacija i očekivanjima farmera za integriranim podatkovnim rješenjima. Četrdeset dva rada pripremljena od strane 138 koautora prezentiranih kroz šest sekcija bavila su se načinima pružanja podataka, upotrebi robota i senzora, budućnosti ICAR-a u okviru alternativnih strategija prikupnjanja fenotipskih podataka, integracije podataka radi pružanja usluga s dodanom vrijednošću, utjecaju pružanja genomske usluge na organizacije koje se bave kontrolom proizvodnosti i metoda za prikupljanje novih fenotipskih podataka. U sklopu sekcije vezane uz utjecaju pružanja genomske usluge na organizacije koje se bave kontrolom proizvodnosti dr. sc. Marija Špehar ispred grupe autora iz HPA predstavila je rad pod naslovom ‘Implementation of genomic selection in small populations – Croatian case’ gdje je prezentiran rad na provedbi aktivnosti genomske selekcije simentalske i holstein pasmine u Hrvatskoj.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter