18. listopada 2021

2. smotra banijske šare svinje

U nedjelju 11. lipnja u Petrinji je održana 2. smotra banijske šare svinje. Organizatori smotre bili su Udruga uzgajivača banijske šare svinje, grad Petrinja i Hrvatska poljoprivredna agencija. Na smotri je bilo izloženo četrdesetak grla banijske šare svinje u kategorijama nerasti,nerastići, krmače, nazimice i prasad. Banijska šara svinja je još uvijek u postupku priznavanja te je trenutno brojno stanje aktivnih životinja 47 krmača, 15 nerasta, a označeno je i veliki broj prasadi. Na projektu revitalizacije uzgoja banijske šare svinje zajednički sudjeluju Udruga uzgajivača banijske šare svinje, Agronomski fakultet u Zagrebu, Veterinarski fakultet u Zagrebu, grad Petrinja i Hrvatska poljoprivredna agencija. U odnosu na prošlu godinu evidentan je porast broja grla ove pasmine, uz provedbu strogih mjera selekcije na cjelokupnoj populaciji. Nadamo se da će se ubrzo stvoriti uvjeti kako bi se pokrenula procedura priznavanja ove autohtone pasmine i kako bi se ova trenutno lokalna pasmina dignula na državnu razinu. Na smotri se javio veliki broj zainteresiranih budućih uzgajivača kao i članova Udruge uzgajivača svinja, gdje uz cjelokupnu potporu Grada Petrinje , stručnu pomoć  Hrvatske poljoprivredne agencije i ostalih sudionika ova pasmina ima svijetlu budućnost uzgoja.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter