23. siječnja 2022

Objavljeno Godišnje izvješće HPA za 2016. godinu

Godišnje izvješće Hrvatske poljoprivredne agencije za 2016. godinu objavljeno je ovdje.

U Godišnjem izvješću objedinjene su aktivnosti koje je HPA provodila tijekom godine te su predstavljeni detaljni podaci o sveukupnoj hrvatskoj stočarskoj proizvodnji.

Uz uvodno izvješće u kojem su ukratko navedeni rezultati rada svakog pojedinog odjela unutar organizacijske strukture HPA, donosimo i iscrpna izvješća s detaljnim pokazateljima stanja i rezultatima provedbe uzgojnih mjera u području govedarstva, konjogojstva, ovčarstva i kozarstva, svinjogojstva te uzgoja malih životinja. U izvješćima su predstavljene i aktivnosti HPA na očuvanju izvornih pasmina i genetskog materijala domaćih životinja, rezultati kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda i rezultati rada naših laboratorija, kao i rezultati provedbe jedinstvenog sustava označavanja i registracije domaćih životinja na području Republike Hrvatske.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter