25. siječnja 2021

Hrvatska poljoprivredna agencija potvrdila ICAR certifikat kvalitete do 1. veljače 2019. godine

Hrvatska poljoprivredna agencija jedna je od javnih institucija s najduljom tradicijom u Republici Hrvatskoj. Agencija je nastala na temeljima Saveza marvogojskih udruga Hrvatske, koji je s radom započeo 1913. godine. Tijekom proteklog vremena, bilo je više izmjena naziva ustanove, međutim, tijekom čitavog razdoblja se temeljni poslovi i aktivnosti kontinuirano provode, unaprjeđuju i usklađuju sa zahtjevima korisnika, što se redovito potvrđuje nacionalnim i međunarodnim certifikatima, od kojih ističemo ICAR Certifikat kvalitete.

Međunarodni komitet za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording – ICAR) je svjetska organizacija za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja. ICAR je najviše tijelo koje donosi i propisuje međunarodne standarde za provedbu postupaka praćenja porijekla i proizvodnih svojstava domaćih životinja, te za opremu i pribor koji se koriste u navedenim poslovima. Članice ICAR-a su ustanove i organizacije iz čitavog svijeta, koje provode kontrolu proizvodnih svojstava domaćih životinja te vrše genetske procjene izračunom uzgojnih vrijednosti. Članice koje procesom certifikacije potvrde sukladnost svojih postupaka s propisanim normama dobivaju pravo korištenja ICAR-ovog Certifikata kvalitete.

Hrvatska poljoprivredna agencija (Hrvatski stočarski centar) nositelj je prava korištenja posebnog pečata ICAR-a od 2004. godine. Norme i preporuke u procesu praćenja proizvodnosti domaćih životinja sustavno se nadograđuju. Početkom 2017. godine u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji proveden je četvrti redoviti nadzor za „ICAR Certifikat kvalitete“ od strane ICAR-ovih revizora. Reviziju su provele gđa. Aire Pentjärv iz Estonian Livestock Performance Recording Ltd te Dorota Krencik iz National Animal Breeding Center, Poljska.

U procesu nadzora ocjenjivane su procedure i postupci:

  1. označavanja i registracije grla
  2. kontrola mliječnosti i mesnatosti
  3. linearne ocjene vanjštine grla
  4. laboratorijskih analiza mlijeka
  5. pripreme i obrade podataka te
  6. genetske procjene domaćih životinja

Izvješće o uspješno provedenom postupku i završno mišljenje dostavljeni su u HPA 3. travnja 2017., u kojima je navedeno da je dokumentacija potpuna s detaljnim i relevantnim podacima iz područja certifikacije, usklađena s ICAR-ovim Smjernicama za praćenje proizvodnosti (ICAR Recording Guidelines, 2016).

Povezani članci

Od 

Email Newsletter