27. studenoga 2021

Održana Godišnja skupština Saveza udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH)

U Đakovu je održana redovita godišnja skupština Saveza udruga hrvatskih uzgajivača Holstein goveda (SUHUH-a). Na Skupštini su predstavljena i usvojena izvješća o radu Saveza u protekloj godini i planovi za 2017. Predsjednik SUHUH-a Branko Kolak naglasio je u svom obraćanju skupštini dobru suradnju Saveza sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom (HPA) i istaknuo glavne aktivnosti koje Savez planira realizirati u 2017. godini. Savez je sa ostalim partnerima aktivno sudjelovao u provedbi uzgojnog programa Holstein pasmine goveda. Nastavlja se projekt  genomskog testiranja najboljih mladih jedinki iz populacije Holsteina, koji se provodi u suradnji s inozemnim partnerima. Informiranje uzgajivača planiramo nastaviti redovitim izdavanjem glasila „Uzgoj goveda“ u suradnji sa simentalskim savezom (H.U.SIM.-om). Od ostalih aktivnosti istaknuta je suorganizacija savjetovanja, edukacija i stručni posjeti drugim uzgojima, sudjelovanje u radu inozemnih institucija i saveza, promocija članstva i djelovanja Saveza kroz izložbe, manifestacije i tiskanje promotivnih materijala, kontrola matičnih knjiga, izdavanje i naplata uzgojne dokumentacije, promoviranje korištenja mjera Ruralnog razvoja, ocjena vanjštine goveda, subvencije umjetnog osjemenjivanja i druge mjere u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom.

Uz uzgajivače izaslanike pojedinih županijskih udruga članica SUHUH-a, skupštini su prisustvovali mnogobrojni gosti, uzgajivači drugih vrsta i pasmina životinja, sponzori i predstavnici medija. Ova izvještajna skupština SUHUH-a zamišljena je i kao edukativna te je na njoj predstavljena aktualna i zanimljiva prezentacija koju je pripremio pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić na temu “Potpore sektoru govedarstva iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020”. Istaknuo je i detaljnije obradio pet najznačajnijih mjera Programa ruralnog razvoja, a to su Mjera 4, 6, 9, 16 i 17. Potvrdio je 18. travnja 2017. kao datum objave natječaja za mjere ruralnog razvoja po novom i bržem sustavu provedbe, smanjenog obujma dokumentacije kod prvih prijava, veće sigurnosti za prijavitelje te istaknuo kako će odluke po natječaju dolaziti u kratkom roku od 120 dana.

Gosti su u svojim pozdravnim govorima, istaknuli dobru suradnju sa SUHUH-om, zajedničke projekte koji su u tijeku ili su planirani. Svi su naglasili potrebu pomoći i rješavanja teške situacije u mliječnom sektoru RH i cijele EU zbog zabrane izvoza u Rusku Federaciju, ukidanja mliječnih kvota i nepoštivanja dobre trgovačke prakse.

Voditeljica sektora za kontrolu kvalitete poljoprivrednih proizvoda i banke gena u HPA Danijela Stručić izrazila je zadovoljstvo što su djelatnici HPA velika podrška proizvođačima mlijeka. Najavila je objavu Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka koji omogućava svi proizvođačima mlijeka dobivanje rezultata laboratorijskih ispitivanja u roku od 24 sata nakon analize u SLKM. Pravilnikom su pomaknute granice sukladnosti uzoraka i mljekare više neće moći stopirati zahtjeve za dodatnim analizama, nego će ih svaki isporučitelj moći samostalno zatražiti pisanim putem od SLKM-a. Dodala je kako će se ubuduće sabirna mjesta morati opremiti rashladnim uređajima zbog bolje kvalitete i reprezentativnosti uzoraka.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter