27. studenoga 2021

1. Međunarodno znanstvena konferencija o očuvanju animalnih genetskih resursa

Iz godine u godinu odvijaju se brojne aktivnosti u očuvanju i unaprjeđenju animalnih genetskih resursa, stoga je značajno periodično i kontinuirano omogućiti razmjenu informacija između znanstvenih i stručnih institucija, te interesnih udruženja. Razmjena spoznaja i iskustava omogućava praćenje uspješnosti rada na očuvanju animalnih genetskih resursa, ali i povećanje uspješnosti zbog više pravovremenih spoznaja o promjenama u populacijama. Nadalje, veliki broj izvornih i zaštićenih pasmina uzgaja se u više zemalja regije, divlje životinje također ne poznaju pravne državne granice iz čega se zaključuje da je značajna i međunarodna razmjena znanstvenih i drugih spoznaja u očuvanju mnogih animalnih genetskih resursa.

Prepoznavši „prazninu“ koja postoji u informiranju kako struke tako i javnosti o statusu ugroženosti hrvatskih animalnih genetskih resursa, Hrvatska poljoprivredna agencija inicira organizaciju “1. Međunarodno znanstveno stručne konferencije o očuvanju animalnih genetskih resursa“, koja će se održati u Osijeku u razdoblju 25. – 27. listopada 2017. godine.  Konferencija osmišljena tako da se u prava dva dana održavanja prezentiraju brojni znanstveno stručni radovi, a trećeg dana je organiziran stručni posjet uzgojima izvornih pasmina na više lokacija u središnjoj Slavoniji.

Razlozi zbog kojih je Hrvatskoj potrebna 1. Međunarodna znanstveno – stručna konferencija o očuvanju animalnih genetskih resursa protežu se kroz niz raznorodnih znanstvenih, društvenih, gospodarskih i političkih područja. Kao dio kulturne i prirodne baštine izvorne domaće i divlje životinje (animalni genetski resursi) dio su prilika i potreba stočarstva, zaštite biološke raznolikosti, očuvanja izvornih krajolika, agro-ekološkog i ruralnog turizma, ekološke poljoprivrede, razvojnih strategija, marketinške, socijalno-kulturne, etnografske, demografske i povijesne problematike do unutarnjih i međunarodnih političkih obveza Republike Hrvatske. Prepoznavanje tih tema traži raznorodne stručne pristupe te sintezu raznolikih stanovišta i spoznaja o toj zajedničkoj problematici.

Određena poteškoća je što je zaštita genetskih posebnosti izvornih pasmina domaćih i divljih životinja već nekoliko desetljeća svjetska tema stočarskih, šumarskih, veterinarskih i stručnjaka iz područja biologije, a sustavno je razrađena uglavnom za one vrste i pasmine kod kojih postoji tržišna valorizacija gospodarski zanimljivih nasljednih osobina. Tim je slijedom zanemarena zaštita znatnog dijela nacionalnih animalnih genetskih resursa.

Temeljni razlog za početak kontinuiranog održavanja Konferencije je analiza postojećeg stanja izvornih pasmina domaćih životinja i populacija divljih životinja sa svih aspekata očuvanja. Iz godine u godinu odvijaju se brojne aktivnosti u očuvanju i unaprjeđenju animalnih genetskih resursa, stoga je značajno kontinuirano i periodično omogućiti razmjenu informacija između znanstvenih i stručnih institucija te interesnih udruženja. Razmjena spoznaja i iskustava omogućava praćenje uspješnosti rada na očuvanju animalnih genetskih resursa, ali i povećanje uspješnosti zbog dobivanja više i pravovremenog dobivanja spoznaja o promjenama u populacijama. Nadalje, veliki broj izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja uzgaja se u više zemalja regije, divlje životinje također ne poznaju pravne granice država, iz čega se zaključuje da je značajna i međunarodna razmjena znanstvenih i drugih spoznaja o očuvanju mnogih animalnih genetskih resursa.

Rad Konferencije će se odvijati u slijedećim sekcijama:

 1. – Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

Sekcija obuhvaća sve znanstvene spoznaje, stručne i tehnološke aktivnosti koje doprinose očuvanju, aktivnosti uzgojnih udruženja i uzgajivača, sve priznate ili pasmine u postupku priznavanja u status izvornih i zaštićenih pasmina, programe komercijalnog iskorištavanja koji doprinose dohodovnosti kroz proizvodnju tradicijskih prehrambenih proizvoda a time i očuvanju pasmine, zaštitu zdravlja, uloga izvornih i zaštićenih pasmina u očuvanju okoliša, kulturnu – folklornu ulogu izvornih pasmina, značaj izvornih i zaštićenih životinja u poljoprivrednoj proizvodnji i drugo.

 1. – Očuvanje populacija divljih životinja

Sekcija obuhvaća očuvanje vrsta kopnenih i vodenih divljih životinja, očuvanje prirodnih staništa, antropogene i klimatske utjecaje koji štete kvaliteti staništa za normalan život i rasplođivanje divljih životinja, očuvanje ribljih vrsta i drugih vodenih vrsta životinja te vodenih staništa i drugo.

 1. – Uloga banki gena u očuvanju animalnih genetskih resursa

Kroz ovu sekciju žele se dobiti nove spoznaje i izmjena iskustva u razvoju i radu banki gena tj. u očuvanju svih animalnih genetskih resursa u modelu ex situ – in vitro.

 1. – Lov, lovni turizam i uzgoj kao alat očuvanja populacija divljači

Sekcija obuhvaća sve aktivnosti lova, lovnog turizma, mjere uzgoja i selekcije divljači, zaštitu zdravlja i drugo, te komercijalne programe iskorištavanja divljači pomoću kojih se doprinosi očuvanju populacija divljači, zatim antropogene i klimatske utjecaje koji štete kvaliteti staništa za normalan život i rasplođivanje vrsta divljih životinja koje se koriste u svrhu lova.

 1. – Uloga ruralnog turizma u očuvanju animalnih genetskih resursa

Ruralni turizam rastući je specijalizirani oblik nacionalnog a posebice dijela segmenta ruralnog turizma u kojem vrlo često životinje imaju veliku ulogu, stoga je kroz ovu sekciju želja omogućiti prezentiranje iskustava iz programa turističkih aktivnosti u kojima su uključene izvorne domaće i divlje životinje, a koje doprinose dohodovnosti uzgoja i time i očuvanju istih. Nadalje, zanimljivi su turistički programi u kojima animalni genetski resursi postaju poveznica drugih specijaliziranih oblika turizma (gastro, lovni, izletnički i drugi).

 1. – Razvojne agencije, ruralni razvoj i očuvanje animalnih genetskih resursa – primjeri dobre prakse

U ovoj sekciji cilj je predstavljanje modela na koji način razvojne agencije kroz programe ruralnog razvoja mogu doprinijeti, ili već jesu, očuvanju svih animalnih genetskih resursa (izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja, lovne i ne-lovne divlje životinje), te predstavljanje primjera provedenih programa u cilju razmjene iskustava i znanja stečenih u provedbi istih programa.

Vremenski program održavanja Konferencije:

25.10.2017. (srijeda), sekcije:

 • Sekcija: Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
 1. Sekcija: Očuvanje populacija divljih životinja
 2. Sekcija: Uloga banki gena u očuvanju animalnih genetskih resursa

26.10.2017. (četvrtak), sekcije:

 1. Sekcija: Lov, lovni turizam i uzgoj kao alat očuvanja populacija divljači
 2. Sekcija: Uloga ruralnog turizma u očuvanju animalnih genetskih resursa
 3. Sekcija: Razvojne agencije, ruralni razvoj i očuvanje animalnih genetskih resursa

– primjeri dobre prakse

27.10.2017. (petak), stručni posjet, lokacije:

 • Državnoj ergeli lipicanaca Đakovo i Lipik u Đakovu
 • Farma crne slavonske svinje u Vrpolju
 • Pašnjak Gajna u Oprisavcima
 • Eko – etno imanje Kuća dida Tunje u Oprisavcima

 

Za dodatne informacije kontakt e-mail adresa: konferencija@hpa.hr

Povezani članci

Od 

Email Newsletter