23. siječnja 2022

Obavijest za korisnike potpora u stočarstvu

Usklađenost podataka u Upisniku poljoprivrednika i Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) je osnovni preduvjet za podnošenje zahtjeva, obradu i odobravanje potpora u stočarstvu.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za državne potpore u stočarstvu te za obradu istih, koriste se podaci o životinjama iz Jedinstvenog registra domaćih životinja.

Podnositelj Zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika imati svoj MIBPG (Matični identifikacijski broj poljoprivrednika).

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili bilo koji od članova unutar jednog MIBPG-a mora biti registriran u JRDŽ-u kao posjednik životinja te mora posjedovati identifikacijsku karticu gospodarstva (IKG) .

Podaci prijavljeni u Upisnik poljoprivrednika moraju biti istovjetni podacima prijavljenim u JRDŽ:

  • ime i prezime odnosno naziv
  • OIB
  • tip gospodarstva (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,obrt, trgovačko društvo, zadruga, ostalo)

U slučaju promjene bila kojeg gore navedenog podataka u Upisniku poljoprivrednika, istu promjenu potrebno je napraviti i u JRDŽ-u i obratno, u slučaju promjene podataka u JRDŽ-u ista promjena mora biti napravljena i u Upisniku poljoprivrednika i to u roku ne dužem od 7 dana.

Promjene podataka u Upisniku poljoprivrednika prijavljuju se u regionalnim uredima APPRRR.

Promjene podataka u JRDŽ-u prijavljuju se u područnim uredima HPA.

Svaka nesukladnost  u podacima prijavljenim u Upisnik poljoprivrednika s podacima prijavljenim u JRDŽ dovesti će do nemogućnosti prijave, obrade i odobravanja potpora .

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – APPRRR Hrvatska poljoprivredna agencija HPA

Povezani članci

Od 

Email Newsletter