23. siječnja 2022

Održane radionice za uzgajivače goveda

Odjel za govedarstvo Hrvatske poljoprivredne agencija i ove godine nastavlja praksu održavanja radionica za uzgajivače goveda. 28. veljače održana je radionica u Svetom Ivanu Žabno, 02. ožujka u Pazinu te 07. ožujka u mjestu Nijemci u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Radionice su organizirane u suradnji s lokalnim udrugama uzgajivača goveda te je i na ovaj način nastavljena dobra suradnja Hrvatske poljoprivredne agencije i udruga uzgajivača goveda. Cilj radionica je educirati uzgajivače o tome kako unaprijediti uzgoj, proizvodnju i zdravstveni status životinja na njihovim farmama. Predavanja su održali djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije dr. sc. Zdenko Ivkić, dr. sc. Sanja Balaš Krnjić, dr. sc. Marija Špehar, Davor Pašalić, dr. vet. med. i Ivica Vranić, struč. spec. ing. agr.

Dr. sc. Zdenko Ivkić kroz svoje je predavanje predstavio uzgajivačima koja sve izvješća priprema Hrvatska poljoprivredna agencija na temelju podataka prikupljenih putem kontrole mliječnosti i na koji ih način uzgajivači mogu iskoristiti u svrhu unapređenja proizvodnje i uzgoja. Brojna izvješća koja se kreiraju iz prikupljenih podataka pokazuju kako provođenje kontrole mliječnosti znači puno više od običnog mjerenja količine mlijeka, a prikupljeni podatci mogu biti od višestruke koristi uzgajivačima. Navedena izvješća mogu biti važan alat svakom uzgajivaču osobito u svrhu poboljšanja zdravstvenog i hranidbenog statusa njihovog stada kao preduvjeta za unapređenje proizvodnje. Važno je naglasiti kako su sva izvješća uzgajivačima dostupna putem Aplikacije za posjednike na web stranici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Genetika i uzgoj teme su o kojima su govorili su dr. sc. Marija Špehar te Ivica Vranić, struč. spec. ing. agr. Dr. sc. Špehar upoznala je uzgajivače sa sustavom genetskog vrednovanja u govedarstvu. U sustav genetskog vrednovanja uključeni su podatci o mliječnosti, mesnatosti, reprodukcijskim osobinama životinja, o ocjeni vanjštine krava, te podatci o porijeklu uzgojno valjanih životinja. Podatci se prikupljaju kroz sustav kontrole proizvodnosti i ocjenu vanjštine životinja te su osnova za izračun uzgojnih vrijednosti. Metodologija testiranja i procjene uzgojnih vrijednosti koja se provodi u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji u skladu je s propisima priznatih međunarodnih institucija (ICAR, INTERBULL). Poseban naglasak u svom predavanju dr. sc. Špehar stavila je na značaj provedbe programa genomske selekcije koji se provodi u suradnji između Hrvatske poljoprivredne agencije, središnjih saveza uzgajivača simentalskog i holstein goveda i centara za reprodukciju te Njemačkih i Austrijskih partnera, a za cilj ima unapređenje proizvodnje mladih bikova za umjetno osjemenjivanje iz domaće populacije.

Ivica Vranić, struč. spec. ing. agr. održao je predavanje o planskom sparivanju koje se općenito smatra osnovnom uzgojnom metodom za unapređenje uzgoja, a posljedično i proizvodnje mlijeka, odnosno mesa. Brojni čimbenici kao što su tržište, cijena hrane, radna snaga, nove tehnologije utječu na profitabilnost proizvodnje mlijeka i mesa. Na neke od njih uzgajivači ne mogu utjecati ili mogu u manjoj mjeri. Ono na što mogu utjecati je razina ulaganja u uzgoj kroz selekciju kvalitetnih krava u svom stadu, odabir kvalitetnih bikova za umjetno osjemenjivanje i provođenje planskog ciljanog sparivanja. Svakom bi uzgajivaču cilj trebao biti da u svom stadu ima dugovječne krave visoke proizvodnje koje se redovito tele te mu na taj način donose prihod. Stoga je osobito važno planski birati roditelje slijedeće generacije od koje će uzgajivač ostvarivati prihod kroz proizvodnju mlijeka, mesa ili prodajom rasplodnog pomlatka.

O potrebi i važnosti kontrole kvalitete stočne hrane u svom je predavanju govorila dr. sc. Sanja Balaš Krnjić. Dr. sc. Sanja Balaš Krnjić upoznala je polaznike radionice s uslugama koje Laboratorij za kontrolu kvalitete stočne hrane nudi poljoprivrednicima. Bilo je osobito poučno vidjeti prikazane rezultate analize krmiva i velike razlike u hranidbenoj vrijednosti između pojedinih uzoraka voluminoznih krmiva (sijeno, sjenaža, silaža) koji predstavljaju temeljni dio obroka u hranidbi krava. Kvaliteta voluminozne krme određuje udio koncentrata u obroku krava, a time značajno utječe na cijenu koštanja proizvedenog kilograma mlijeka. Stoga nikad nije naodmet upozoriti uzgajivače na nužnost pravovremenog i kvalitetnog spremanje silaže, sjenaže i sijena te na potrebu analize voluminoznih krmiva s obzirom na razlike u hranidbenoj vrijednosti ovih krmiva uzrokovane vremenom i načinom spremanja.

Davor Pašalić, dr. vet. med. u svojoj prezentaciji upoznao je uzgajivače o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja goveda koje je Ministarstvo poljoprivrede propisalo za 2017. godinu. Važnije bolesti za koje je propisano provođenje mjera kontrole su: Bolest kvrgave kože, Bolest plavog jezika, Bruceloza goveda, Enzootska leukoza goveda, Tuberkuloza, Zarazni rinotraheitis i dr. Uzgajivače je osobito zanimalo na koji način će se provoditi cijepljenje goveda protiv bolesti kvrgave kože te kako je moguće ostvariti pravo na naknadu financijske štete nastale zbog cijepljenja protiv ove bolesti.

Pored teoretskog dijela svaka od radionica imala je i praktični dio na farmi jednog uzgajivača. U praktičnom dijelu radionice, na konkretnom primjeru farme, razgovaralo se o tome kako je na temelju podataka prikupljenih putem kontrole mliječnosti moguće utvrditi, a nakon toga i poboljšati hranidbeni, zdravstveni i reproduktivni status životinja u stadu. Isto tako na praktičnom primjeru farme i pojedinih životinja prikazano je o čemu sve treba voditi računa prilikom odabira bika za umjetno osjemenjivanje. Između ostalog uzgajivači su upozoreni da trebaju paziti na porijeklo životinja koje sparuju kako bi se izbjegao uzgoj u srodstvu. Pri tome uzgajivačima od značajne pomoći mogu biti aplikacije Pregled porijekla i Provjera srodstva koje su im dostupna putem Aplikacije za posjednike na web stranici Hrvatske poljoprivredne agencije.

S obzirom na veliku zainteresiranost tamošnjih uzgajivača u planu je održavanje radionice u Križevcima, a slobodno nam se mogu obratiti i udruge ili uzgajivači s drugih područja ukoliko su zainteresirani za ovakvu radionicu.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter