23. siječnja 2022

Održana godišnja skupština – SUIG

Redovna godišnja sjednica Udruge Savez uzgajivača Istarskog goveda,(SUIG) održana je u Višnjanu 19.02.2017. na kojoj se okupilo 39 od ukupno 120 članova udruge. Gosti na sjednici su bili ispred Odjela za poljoprivredu Istarske županije pročelnik Milan Antolović i Katja Santro, ispred Agencije za ruralni razvoj Istre direktor Igor Merlić, ispred Savjetodavne službe Miran Gortan, povjerenik za općinu Višnjan Mladen Božić te ispred Hrvatske poljoprivredne agencije koordinator u Odjelu za govedarstvo Aleksandar Kljujev i rukovoditelj područnog ureda zapadne Hrvatske Neven Rimanić.

Skupštinu je otvorio i vodio Aldo Štifanić dugogodišnji predsjednik udruge, a u radu mu je pomagalo Radno predsjedništvo u sastavu: Silvia Terlević, Davor Poropat, Mario Gašparini i Katja Santro koja je bila zapisničar skupštine.

Kroz 19 točaka dnevnog reda gospodin Aldo Štifanić detaljno je prezentirao rad Saveza uzgajivača u 2016. godini, te predložio glavne aktivnosti u radu SUIG-a koje se planiraju za 2017. godinu.

Za proteklu godinu potvrđeno je i raspodijeljeno 120 potvrdnica za sudjelovanje u uzgojnom programu istarskog goveda od ukupno 162 registriranih uzgajivača.

U raspravi, direktor AZRRI-a Igor Merlić istaknuo je zadovoljstvo činjenicom da se dogovorilo oko postupka odvage žive stoke, definiranja cijene na mjestu otkupa, što ujedno pomaže da AZRRI dobije kvalitetnu robu za klanje te očekuje dobivanje uporabne dozvole i otvaranje farme na Gortanovom brijegu u ožujku ove godine.

Pročelnik Antolović izvijestio je prisutne da se razmatraju mogućnosti upošljavanja osobe u Odjelu za poljoprivredu Istarske županije za vođenje svih uzgojnih programa izvornih pasmina  koje se uzgajaju u Istri, dakle goveda, ovce, koze i magarci.

Aleksandar Kljujev ispred odjela za govedarstvo HPA predstavio je neslužbene podatke o brojnom stanju istarskog goveda te najavio da će uzgajivači uskoro dobiti Izvještaj kontrole srodstva za muške rasplodnjake u svom stadu.

Na prijedlog Nevena Rimanića, određeni su članovi komisije za ocjenu bikova istarskog goveda.

Od uzgajivača odabrani su Mario Udovičić i Alojz Krizmanić, 2 člana bila bi djelatnici HPA, 1 član bila bi voditeljica uzgojnog programa, 1 član predstavnik AZRRI-a. Komisija je jednoglasno usvojena, s tim da je za uspješan rad i ocjenjivanje grla nužno da u komisiji rade najmanje tri (3) člana.

Organizatorica izložbe u Kanfanaru gđica Ivana Maružin istaknula je potrebu jačeg osiguranja izložbe volova radi zaštite gledatelja i pratitelja povorke volova, a zaključeno je da se nagrađena grla iz Kanfanara i Višnjana uobičajeno upute na sajam u Gudovac.

Na prijedlog Predsjednika Štifanića skupština nakon kraće rasprave usvaja cijenu za rodovnike za junad i krave od 80,00 HRK plus PDV.

Povezani članci

Od 

Email Newsletter