22. listopada 2019

Uzgojno valjane ovce čistih pasmina

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjanih ovaca čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012
Uzgojno udruženje ili nadležno tijeloUzgojni programSuspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje
Ime uzgojnog udruženja, podaci za kontakt, datum priznanjaNaziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programomGeografsko područje uzgojnog programaOdstupanjaDatum odobrenjaDatum povlačenja priznanja, datum suspenzije ili povlačenja odobrenja, datum vremenskog ograničenja
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza

Ilica 101, 10 000 Zagreb
+385 99 499 1129, +385 91 272 7660
+385 1 3903 198
savez@ovce-koze.hr
www.ovce-koze.hr

Datum priznanja: 2.6.2009.
Cigaja

Creska ovca

Dalmatinska pramenka

Dubrovačka ruda

Ile de France

Istarska ovca

Istočno frizijska ovca

Krčka ovca

Lacaune

Lička pramenka

Njemački merino

Paška ovca

Rapska ovca

Romanovska ovca

Solčavsko-jezerska ovca

Suffolk

Travnička pramenka

Assaf

Awassi

Sardinijska ovcaHrvatska2.6.2009.

Email Newsletter