12. srpnja 2020

Izvorne i zaštićene pasmine magaraca

U Republici Hrvatskoj su na Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja (NN 70/2009) od 2009. godine upisane tri pasmine magaraca:

  1. Istarski magarac
  2. Primorsko-dinarski magarac
  3. Sjeverno-jadranski magarac

Obzirom na veličinu populacije primorsko-dinarski magarac  je najbrojniji, dok su istarski magarac i sjeverno-jadranski u skupini kritično ugroženih.

Pasminska pripadnost određena je veličinom tjelesnog okvira, bojom dlačnog pokrivača te karaktrističnim obilježjima.

Isto tako, da bi novorođeno pule bilo pasminski određeno te upisano u jednu od  matičnih knjiga obavezno mora biti potomak registriranih  roditelja koji pripadaju istim pasminama.

Zatvaranjem matičnih knjiga, od 01. siječnja 2018. godine započela je provedba uzgojno selekcijskog rada te posljedično tome  upis uzgojno valjanih magaraca u Središnji registar kopitara RH.

Email Newsletter