10. srpnja 2020

Uzgojni programi

Licenciranje pastuha, ocjena kobila i ispit radne sposobnosti najvažniji su postupci provedbe uzgojno selekcijskih mjera kojim se ocjenom vanjštine i radne sposobnosti izabiru najkvalitetnije jedinke koje će svoje kvalitete i genetski potencijal prenositi na potomstvo. Navedene uzgojno selekcijske mjere detaljno su propisane uzgojnim programima kojeg odobrava resorno ministarstvo, a kojeg provode priznate uzgojne organizacije u konjogojstvu Republike Hrvatske.

Uzgojni programi pripisuju minimalne kriterije uzgojno selekcijskih mjera koje odabrane životinje svrstavaju u klase, te temeljem kojih se iste upisuju u matične knjige.

Provedba uzgojnog programa pojedine pasmine čini glavnu okosnicu uzgojnih odredbi Europske unije, naročito Uredbe o uzgoju životinja (EU 2016/1012) koju su obvezne slijediti i primjenjivati sva priznata uzgojna udruženja unutar zemalja članica Europske unije.

Često postavljana pitanja

Koji je postupak registracije pripusta pastuha?

Vlasnik pastuha dužan je prije svega provjeriti identitet pripuštenih kobila. Osim toga, vodi Pripusni dnevnik za svakog pastuha koji je u rasplodu te ispunjava Pripusni blok. Nakon pripusta, pastuhar crvenu pripusnicu daje vlasniku pripuštene kobile, zelenu pripusnicu dostavlja s Pripusnim dnevnikom na kraju pripusne sezone, dok bijela pripusnica ostaje u bloku zbog vlastite evidencije. Rok za dostavu Pripusnog dnevnika s pripadajućim pripusnicama je 30. rujna tekuće godine opasivanja.

Koji je postupak registracije pripusta magarca?

Vlasnik magarca obavezan je do 30.rujna u godini pripusta magarca dostaviti Pripusni dnevnik s priloženom Potvrdom o haremskom pripustu magarca u vlastitom stadu (zeleni primjerak – ovlaštenoj uzgojnoj organizaciji ) ili Potvrdama o pripustu (zeleni primjerak – ovlaštenoj uzgojnoj organizaciji).

Na koji način mogu prijaviti novorođeno ždrijebe?

Novorođeno ždrijebe može prijaviti isključivo pravni vlasnik kobile, tj. fizička ili pravna osoba koja je kao takva registrirana u Središnjem registru kopitara RH.
U potpunosti ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti na odgovarajućem obrascu (Prijava oždrebljenja kobile) u roku od 28 dana na adresu Hrvatske poljoprivredne agencije (Služba za razvoj konjogojstva, Ilica 101, 10000 Zagreb).
Uz Prijavu oždrebljenja dostavlja se i pripadajuća pripusnica crvene boje koju je vlasnik kobile dobio prilikom pripusta.

Na koji način mogu prijaviti novorođeno pule?

Novorođeno pule može prijaviti isključivo pravni vlasnik magarice, tj. fizička ili pravna osoba koja je kao takva registrirana u Središnjem registru kopitara RH.
U potpunosti ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti na odgovarajućem obrascu (Prijava pulenja magarice) u roku od 28 dana na adresu Hrvatske poljoprivredne agencije (Služba za razvoj konjogojstva, Ilica 101, 10000 Zagreb).
Na Prijavu pulenja vlasnik upisuje broj potvrde o haremskom pripustu magarice u vlastitom stadu ili prilaže Potvrdu o pripustu (crvene boje – vlasniku magarice).

Na koji način mogu prijaviti novorođeno ždrijebe/pule ukoliko ne znam tko je otac ili ukoliko pripust nije prijavljen?

Ukoliko pripust nije prijavljen na vrijeme (do 30. rujna tekuće godine opasivanja), pastuhar ima mogućnost platiti naknadni upis Pripusnog dnevnika uz izjavu zbog čega je do propusta došlo. Ako se pak radi o slučaju da se ne zna tko je otac ždrebeta/puleta, vlasnik kobile/magarice svejedno je dužan u roku od 28 dana prijaviti novorođeno ždrijebe/pule na odgovarajućem obrascu (Prijava oždrebljenja kobile, Prijava pulenja magarice), no u rubriku „ime pastuha/magarca“ upisuje „nepoznat“.

Na koji način registrirati kopitara koji nije upisan u Središnji registar kopitara Republike Hrvatske?

Neoznačenog kopitara moguće je registrirati u Središnji registar kopitara RH podnošenjem Prijave kopitara za označavanje i/ili kontaktiranjem najbližeg područnog ureda Hrvatske poljoprivredne agencije kako bi se s našim djelatnicima dogovorio termin identifikacije i označavanja kopitara.

Email Newsletter