27. siječnja 2020

Identifikacijski dokument kopitara

Hrvatska poljoprivredna agencija središnja je ustanova u Republici Hrvatskoj, nadležna za praćenje sektora konjogojstva, vodi Središnji registar kopitara i provodi uzgojne programe za pasmine i uzgojne tipove kopitara za koje nisu uspostavljena uzgojna udruženja. Osim toga, Hrvatska poljoprivredna agencija ujedno je i tijelo izdavatelj za Identifikacijske dokumente kopitara.

U 2018 godini djelatnici Službe za razvoj konjogojstva i Službe za informatičku podršku HPA provodili su usklađivanje sadržaja Identifikacijskog dokumenta kopitara s posljednjom direktivom Europske unije 2015/262 (Uredba o putovnici za kopitare), koja ujedno predstavlja treću prilagodbu sadržaja Identifikacijskog dokumenta kopitara Republike Hrvatske s europskim propisima. Uz prilagodbu sadržaja bilo je nužno i prilagođavanje informatičke podrške aplikacije Središnjeg registra kopitara koju uz HPA koriste i ovlaštene uzgojne organizacije u konjogojstvu Republike Hrvatske. Usklađivanjem s Uredbom osigurala se visoka kvaliteta Identifikacijskog dokumenta, lakši veterinarski nadzor i registracija dodatnih podataka o identifikaciji kopitara u Središnjem registru kopitara.

Novi Identifikacijski dokument u opticaju je od 1. svibnja 2018. godine, te sadrži slijedeće odjeljke:

 1. Identifikacija
 2. Primjena veterinarsko-medicinskih proizvoda
 3. Valjanost dokumenta za premještanje kopitara
 4. Vlasništvo
 5. Potvrda o podrijetlu
 6. Evidentiranje kontrole identiteta
 7. Evidentiranje cijepljenja protiv influence kopitara
 8. Evidentiranje cijepljenja protiv ostalih bolesti
 9. Laboratorijske zdravstvene pretrage

Često postavljana pitanja

Što je Središnji registar kopitara?

Središnji registar kopitara (SRK) je centralni nacionalni registar u kojem su upisani i registrirani svi kopitari u Republici Hrvatskoj, a sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja. U SRK-u se vodi i centralni popis izdanih Identifikacijskih dokumenata (putovnica) i pripadajuće dokumentacije (Potvrda identiteta i Potvrda o vlasništvu).

U Središnjem registru kopitara svi kopitari upisani su sukladno regulativama Europske unije u 3 skupine:

 1. Registrirani kopitari – uzgojno valjani kopitari koji su upisani u matične knjige ili su prihvatljivi za upis u matične knjige
 2. Kopitari za uzgoj i proizvodnju – kopitari koji ne pripadaju onima navedenim u točkama 1. i 3.
 3. Kopitari za klanje – kopitari namijenjeni prijevozu u klaonicu u svrhu klanja, bilo izravno, bilo preko stočnog sajma ili sabirnog centra

Kako se mogu registrirati u Središnji registar vlasnika kopitara?

Svaka fizička ili pravna osoba koja nije registrirana u Središnjem registru vlasnika kopitara RH može se upisati u isti popunjavanjem Zahtjeva za registraciju u Središnji registar vlasnika RH. Osim toga, kako bi se osoba mogla upisati potrebno je da se ista registrira kao posjednik prema Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farme (NN 96/15). Nakon registracije u navedeni registar kojeg vodi Hrvatska poljoprivredna agencija vlasnik dobiva pripadajući Identifikacijski broj vlasnika kopitara, a koristi ga prilikom popunjavanja uzgojne dokumentacije.

Mora li kopitar biti registriran u Središnji registar vlasnika kopitara RH?

Svi kopitari moraju biti registrirani u Središnji registar sukladno Pravilniku o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123/09) kojim se utvrđuju uvjeti i načini identifikacije, označavanja i registracije kopitara, sadržaj Identifikacijskog dokumenta za kopitare i drugih dokumenata namijenjenih identifikaciji kopitara te načini i uvjeti izdavanja tih dokumenata. Za provedbu Pravilnika te izdavanje Identifikacijskog dokumenta kopitara zadužena je Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA). Nadalje, sukladno Uredbi (EU) 2015/262 svako grlo mora biti identificirano Identifikacijskim dokumentom najkasnije do 12 mjeseci starosti i u svakom slučaju prije trajnog napuštanja gospodarstva rođenja.

Email Newsletter